Vďaka folklórnej skupine z Turčeka ožívajú nemecké tradície

Vďaka folklórnej skupine z Turčeka ožívajú nemecké tradície

Vďaka folklórnej skupine z Turčeka ožívajú nemecké tradície

Komentáre