Vansovej Lomnička – Okresné kolo 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien

Komentáre