FOTO: Krajské kolo Vajanského Martin má svojich víťazov

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Pod názvom Vajanského Martin 2017 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské koloceloštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

V utorok 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatil žiak Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Tonko Krilek pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá taktiež pozvala všetkých zúčastnených na prehliadku inštalovaných výstav. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámila koordinátorka krajského kola súťaže Mgr. Monika Ondrušová.

Prvé dva súťažné dni, ktoré sa prvýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 105 súťažiacich jednotlivcov a 6 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov. Závery ich rozhodnutí posunuli 11 recitátorov a 2 kolektívy na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 21. – 24. júna 2017 v Dolnom Kubíne.

Vajanského Martin 2017 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin. Touto cestou ďakujeme p. Mariete Koščíkovej z Trebišova, ktorá krajskú súťaž podporila ručne vyrobenými vecnými cenami.

Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2017:

I.kategória poézia a I.kategória próza – spoločná porota:
PaedDr. Anna Kurčinová, Babín – predsedníčka poroty
Mgr. Gabriela Hamranová, Martin
Mgr. Bibiana Kľačková, Ružomberok – Černová
I.kategória poézia – počet súťažiacich: 12
1. miesto – Natália Maderová, SZŠ Dotyk, Ružomberok
2. miesto – Paulína Paraličová, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
3. miesto – Alexandra Koklesová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. miesto – Sofia Kubicová, ZŠ Krásno nad Kysucou

I.kategória próza – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Nina Tokáriková, ZŠ Kysucký Lieskovec
2. miesto – Aneta Kopasková, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
3. miesto – Laura Turňová, ZŠ Komenského, Námestovo
3. miesto – Bronislava Čerňanská, ZŠ Lietava

II.kategória poézia a II.kategória próza – spoločná porota:
PaedDr. Pavol Zátek, Kysucké Nové Mesto – predseda poroty
Mgr. Eva Benčíková, Martin
Mgr. Ivana Niemiecz, Liptovský Mikuláš
II.kategória poézia – počet súťažiacich: 14
1. miesto – Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
2. miesto – Monika Hažlinská, ZŠ s MŠ Nižná
2. miesto – Silvia Klučková, ZŠ Dolinský Potok, Kysucké Nové Mesto
3. miesto – Zuzana Široňová, ZŠ A. Hlinku, Ružomberok – Černová
3. miesto – Marián Prievozník, ZŠ s MŠ Stará Bystrica

II.kategória próza – počet súťažiacich: 11
1. miesto – David Lachman, ZŠ Dolinský Potok, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Samuel Kružlic, SŠ – Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice
2. miesto – Karolína Klačková, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
3. miesto – Adam Drndáš, ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín
3. miesto – Veronika Belicajová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
Čestné uznanie – Karol Bujňák, ZŠ Benice

III.kategória poézia a III.kategória próza – spoločná porota:
PaedDr. Jaroslava Oravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty
PaedDr. Slávka Sudorová, Turčianske Teplice
Mgr. Zuzana Vaváková, Martin
III.kategória poézia – počet súťažiacich: 12
1. miesto – Martin Do, ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Filip Karkošiak, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
3. miesto – Natália Laššáková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. miesto – Nina Michalíková, ZŠ s MŠ Ul. školská, Turčianske Teplice

III.kategória próza – počet súťažiacich: 11
1. miesto – Martin Lorinc, Gymnázium Tvrdošín
2. miesto – Katarína Jánošíková, ZŠ Ul. Čs. brigády, Liptovský Mikuláš
2. miesto – Alžbeta Iglárová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
3. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Ul. školská, Turie

IV.kategória poézia a V.kategória poézia – spoločná porota:
PhDr. Peter Mišák, Martin – predseda poroty
Mgr. Igor Válek, Žilina
Mgr. Zuzana Demková, Zákamenné
IV.kategória poézia – počet súťažiacich: 11
1. miesto – Zuzana Černá, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
2. miesto – Brigita Vrábeľová, SSŠ – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Martin – s odporúčaním postupu do celoštátneho kola
3. miesto – Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
3. miesto – Vanessa Kavecká, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
Čestné uznanie – Paulína Žideková, Gymnázium bilingválne, Žilina

V.kategória poézia – počet súťažiacich: 6
1. miesto – Božena Starečková, Zborov nad Bystricou
2. miesto – Anna Mišurová, Ružomberok
2. miesto – Iveta Jesenská, Turany
3. miesto – Peter Gallo, Dolný Kubín
Čestné uznanie – Želmíra Mišutová

IV.kategória próza a V.kategória próza – spoločná porota:
Mgr. Soňa Šebová, Liptovská Porúbka – predsedníčka poroty
PaedDr. Emília Černeková, Čadca
Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín
IV.kategória próza – počet súťažiacich: 13
1. miesto – Michal Kvaššay, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
2. miesto – Agáta Brozová, Gymnázium, Školská, Tvrdošín
2. miesto – Vanesa Kapallová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
3. miesto – Diana Fejová, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
3. miesto – Tereza Káčeriková, Gymnázium bilingválne, Žilina
Čestné uznanie – Adrián Kňazovický, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

V.kategória próza – počet súťažiacich: 2
1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok
Čestné uznanie – Mária Papíková, Skalité

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – spoločná porota:
Mgr. art. Tibor Kubička, Martin – predseda poroty
Mgr. Eva Benčíková, Martin
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., Martin

I. kategória – detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov – počet súťažiacich kolektívov: 5
1. miesto s nomináciou do celoštátneho kola – DRK Lienky pri ZŠ s MŠ Novoť – inscenácia: IŠLI HUDCI HOROU – vedúca súboru: Mgr. Milada Zavoďančíková
2. miesto – DS FIREBALL ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: O NÁS – vedúca súboru: Anna Mišurová DiS. art.
3. miesto – Divadlo STENA pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši – inscenácia: ALLEN A LAWRENCE HRAJÚ JAZZ – vedúci súboru: Mgr. art. Ján Kuráň

II. kategória – divadiel poézie a recitačných kolektívov – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov – počet súťažiacich kolektívov: 1
1. miesto s nomináciou do celoštátneho kola – Priatelia múz pri ZŠ Turzovka – inscenácia: BOLA RAZ JEDNA LÁSKA – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

Mgr. Monika Ondrušová
manažér ZUČ pre umelecké slovo a hudbu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre