Vajanského Martin 2018 – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.

Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes.
Podmienkou účasti recitátora v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s formulárom postupu recitátora a súťažným textom, najneskôr do 16. februára 2018.
– na e-mailovú adresu: ondrusova.tks@gmail.com
– na poštovú adresu / osobne: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin.

Vajanského Martin 2018 – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže

Kontakt na metodika:
Mgr. Monika Ondrušová
mobil: 0917 494 708
tel.: 043/4132394
e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre