FOTO: Vajanského Martin 2017

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 27. – 30. marca 2017 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a 3. apríla 2017 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Súťaž taktiež výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času…

Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu.Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 156 recitátorov, ktorí sa uchádzali o priazeň odbornej poroty, v ktorej pracovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných, stredných škôl a konzervatórií, ale aj spisovateľov, prozaikov, či recitátorov. Závery ich rozhodnutí posunuli 25 recitátorov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája v Turčianskej galérii v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 4. mája uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine aj prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov.

Regionálne kolo súťaže bolo zrealizované s finančným prispením mesta Turčianske Teplice, spoluorganizátormi súťaže boli Turčianska knižnica v Martine a mesto Turčianske Teplice.

Výsledky regionálneho kola Vajanského Martin 2017:
Okres Martin:
I.kategória poézia – počet súťažiacich: 21, porota: Mgr. Ivona Guráňová, Mgr. Eva Abt,
Mgr. Gabriela Hamranová

1. miesto – Daniel Lepot (SZŠ BellAmos Martin)
2. miesto – Zuzana Barthová (ZŠ A. Dubčeka Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Sofia Jakubcová (ESŠ – EZŠ M. R. Štefánika Martin)
3. miesto – Sabína Šebíková (ZŠ A. Stodolu Martin)
3. miesto – Ema Vargová (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)
Čestné uznanie – Daniel Drgoň (SZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Martin – Záturčie)

I.kategória próza – počet súťažiacich: 20, porota: PaedDr. Jana Antalová, Mgr. Bibiana Bíziková, Bc. Jana Kramárová

1. miesto – Tomáš Ovsianka (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)
2. miesto – Samuel Šamalík (SZŠ BellAmos Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Sarah Foťková (ZŠ Turany)
3. miesto – Agáta Baricová (ZŠ s MŠ Ul. Gorkého Martin)
3. miesto – Natália Košová (ZŠ Žabokreky)
Čestné uznanie – Emma Mendelová (ZŠ Blatnica)

II.kategória poézia – počet súťažiacich: 12, porota: Mgr. Danka Kubičková, Mgr. Monika Grejtáková, PhDr. Janka Kršková

1. miesto – Tomáš Bače (ZŠ Krpeľany)
2. miesto – Petra Najšelová (ZŠ s MŠ Ul. Priehradná Martin)
3. miesto – Lukáš Wiesenganger (ZŠ A. Stodolu Martin)
3. miesto – Silvia Švábiková (ZŠ A. Dubčeka Martin)

II.kategória próza – počet súťažiacich: 18, porota: Mgr. Mária Líšková, Mgr. Margita Gregorová, Mgr. Eva Benčíková

1. miesto – Emanuel Závodný (ZŠ A. Dubčeka Martin)
2. miesto – Karol Bujňák (ZŠ Benice) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Petra Najšelová (ZŠ s MŠ Ul. Priehradná Martin)
3. miesto – Jakub Mazúch (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)

III.kategória poézia – počet súťažiacich: 15, porota: PhDr. Peter Mišák, Mgr. Igor Válek,
Mgr. Zuzana Bukovenová

1. miesto – Patrícia Najšelová (Gymnázium Jozefa Lettricha Martin)
2. miesto – Alena Kubalová (Gymnázium Jozefa Lettricha Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Tamara Nepelová (ZŠ s MŠ Ul. J. V. Dolinského Martin)
Čestné uznanie – Stela Szabóová (ZŠ Benice)
Čestné uznanie – Ema Dawelbeitová (SZŠ BellAmos Martin)

III.kategória próza – počet súťažiacich: 17, porota: Mgr. Monika Lovásová, Mgr. Monika Grejtáková, Mgr. Dana Grenová

1. miesto – Viktória Poliaková (ZŠ Krpeľany)
2. miesto – Terézia Kacianová (ESŠ – EZŠ M. R. Štefánika Martin)
3. miesto – Klára Vyletelová (Gymnázium J. Lettricha Martin)
3. miesto – Martin Sokol (ZŠ SNP Sučany)
Čestné uznanie – Liliana Kováčová (SZŠ BellAmos Martin)
Čestné uznanie – Alexandra Ovsianková (KZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin)

Okresy Martin a Turčianske Teplice:
IV.kategória poézia a V.kategória poézia – spoločná porota: Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Mgr.Andrea Najšelová, Mgr. Vlasta Kunovská

IV.kategória poézia – počet súťažiacich: 10
1. miesto – Brigita Vrábeľová (Súkromná spojená škola – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)
2. miesto – Vanessa Kavecká (Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Emma Uškovitšová (Súkromná spojená škola – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)
3. miesto – Barbora Mokošová (Súkromná spojená škola – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)
Čestné uznanie – Kristína Klačanská (Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany)

V.kategória poézia – počet súťažiacich: 4
1. miesto – Iveta Jesenská (Turany)
2. miesto – Želmíra Mišutová (Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Jerguš Radačovský (Martin)

IV.kategória próza a V.kategória próza – spoločná porota: Mgr. Zuzana Vaváková, Mgr. Mária Bročková, Mgr. Lucia Truchlá

IV.kategória próza – počet súťažiacich: 8
1. miesto – Denisa Koštialiková (Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice)
1. miesto – Michal Kvaššay (Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany)
2. miesto – Michaela Klaudíniová (Gymnázium V. Paulinyho – Tótha Martin) – s odporúčaním postupu do krajského kola
2. miesto – Aurel Kubacka (SŠ – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice)
Čestné uznanie – David Markovič (Súkromná spojená škola – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)
Čestné uznanie – Agáta Gažová (Súkromná spojená škola – SHDK Ul. J. Lettricha Martin)

V.kategória próza – počet súťažiacich: 0

Okres Turčianske Teplice:
I.kategória poézia, II.kategória poézia a III.kategória poézia – spoločná porota: Mgr. Gabriela Očkajová,PaedDr. Slávka Sudorová, Mgr. Ivana Kolenová

I.kategória poézia – počet súťažiacich: 8
1. miesto – Alexandra Šuhajová (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Vanesa Kramarčíková (ZŠ J. Kollára Mošovce)
3. miesto – Adrián Antoni (ZŠ Sklené)
3. miesto – Andrea Hullová (ZŠ s MŠ Dubové)

II.kategória poézia – počet súťažiacich: 3
1. miesto – Andrea Kevická (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Terézia Domková (SŠ – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Andrej Pastierovič (ZŠ Slovenské Pravno)

III.kategória poézia – počet súťažiacich: 4
1. miesto – Nina Michalíková (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Júlia Ovšáková (SŠ – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice)
3. miesto – Lukáš Lettrich (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)

I.kategória próza, II.kategória próza a III.kategória próza – spoločná porota: Mgr. Milan Michalík, Mgr. Martina Michalíková, Mgr. Erika Kleskeňová

I.kategória próza – počet súťažiacich: 6
1. miesto – Janka Kovalčíková (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Viktória Šišková (SŠ – ZŠ s MŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice) – s odporúčaním postupu do krajského kola
3. miesto – Nikola Musilová (ZŠ s MŠ Dubové)

II.kategória próza – počet súťažiacich: 6
1. miesto – Samuel Kružlic (SŠ – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice)
2. miesto – Michaela Keltošová (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Lucia Erteľová (ZŠ Slovenské Pravno)
3. miesto – Adrián Ondrík (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)

III.kategória próza – počet súťažiacich: 4
1. miesto – Nikola Pálešová (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Adam Prokša (ZŠ s MŠ Ul. Školská Turčianske Teplice)
2. miesto – Timea Orsághová (ZŠ J. Kollára Mošovce)
3. miesto – Veronika Bohačíková (ZŠ Slovenské Pravno)

Monika Ondrušová
manažér ZUČ pre umelecké slovo a hudbu
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708

ZDROJ: Žilinský samosprávny kraj

Komentáre