V Žilinskom kraji maturujú aj prví dualisti

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na školách v Žilinskom kraji sa 20. mája začali ústne maturity, ktoré absolvuje takmer 4 800 stredoškolákov.

Sú medzi nimi aj prví maturanti duálneho vzdelávania. Školy zároveň uzatvárajú prijímacie pohovory do prvých ročníkov. V budúcom školskom roku otvoria župné školy päť nových odborov.

Tento rok za zelený stôl ku skúške z dospelosti pristúpi na župných stredných školách 4 785 maturantov, 238 žiakov nadstavbového štúdia a 64 žiakov externého štúdia.

V študijných odboroch, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania končí prvých 44 maturantov, konkrétne na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Čadci (12 študentov), SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste (11 študentov) a SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažia (21 maturantov).

Záverečné skúšky na stredných odborných školách sa uskutočnia v období od 16. do 30. júna.

Stredné školy a gymnázia zároveň v týchto dňoch uzatvárajú aj sériu prijímacích pohovorov do prvých ročníkov

Najväčší záujem medzi študentami panuje každoročne o gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie a tiež o štúdium informačných technológií. V tomto roku sa na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy otvára päť nových odborov – bilingválne štúdium s ruským jazykom na Gymnáziu v Rajci, informačné a sieťové technológie na SPŠ technickej v Martine, chemik operátor na SOŠ polytechnickej v Ružomberku a hutník a zlievač na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne.

Župa zriadením nových odborov reaguje na požiadavky zamestnávateľov a potreby trhu práce, dva nové odbory – chemik aj hutník vstupujú do duálneho vzdelávania. To dnes umožňuje získanie odbornej praxe priamo u zamestnávateľa a často aj plynulý prechod zo štúdia do zamestnania. U stovky zamestnávateľov aktuálne študuje 873 žiakov.

Záujem o duálne vzdelávanie sa zvyšuje zo strany zamestnávateľov i študentov a v budúcom školskom roku by malo do prvého ročníka nastúpiť 556 žiakov. Najväčším zamestnávateľom v duáli je Schaeffler Slovensko v Kysuckom Novom Meste a Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 59 stredných škôl. Do ich lavíc môže v budúcom školskom roku pribudnúť 5 275 prvákov.

Žilinská župa sa snaží zatraktívniť štúdium na svojich školách aj ich modernizáciou a investovaním do kvalitného vybavenia

,,Dokončujeme rozostavané stavby, pripravujeme nové investície. Školy musia byť vybavené tak, aby dokázali pripraviť mladých ľudí čo najlepšie na výkon budúceho povolania. Aj s pomocou eurofondov pripravujeme modernizáciu odborného vzdelávania na 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Žilinská župa pravidelne pred záverom školského roka odmeňuje študentov za ich mimoriadne úspechy a výsledky. Akadémia v Sobášnom paláci v Bytči bude spojená aj s oceňovaním absolventov učebných odborov.

,,Chceme motivovať žiakov k štúdiu remesiel a odborných predmetov. Aby sme im priblížili, čo sa môžu v rámci odborného štúdia naučiť, organizujeme každoročne aj výstavu výrobkov našich stredoškolákov,“ dodala Janka Školová z odboru školstva a športu ŽSK. Svoju tvorbu predstavia stredoškoláci z 19 župných škôl počas 2-týždňovej výstavy, ktorá sa otvorí pre verejnosť 3. júna vo foyer Úradu ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 38 stredných odborných škôl, 15 gymnázií a 6 spojených škôl. Vo svojej pôsobnosti má 1 internát a 1 jazykovú školu.

ZDROJ: Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK, foto: ilustračné

Komentáre