V žilinskej KII podpísali kolektívnu zmluvu, štrajk nebude

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V žilinskej automobilke KIA MOTORS SLOVAKIA sa vyjasnilo. Po náročnom, štvorhodinovom rokovaní dospeli v pondelok nadránom (27.3.) zástupcovia zamestnancov so zástupcami zamestnávateľa k dohode a podpisu Dodatku č. 3 podnikovej Kolektívnej zmluvy, platnej na roky 2015 až 2019.

Potvrdil to predseda Výboru Základnej organizácie OZ KOVO KIA Žilina, Miroslav Chládek: „V porovnaní s našim deklarovaným cieľom – navýšiť tarifné mzdy výrobných zamestnancov o 10% – dohodnuté navýšenie o 75 eur predstavuje u zamestnancov v najnižšej tarifnej triede 1A navýšenie o 11,05%, a pre približne 1300 zamestnancov v triede 1D čiastka 75 eur predstavuje navýšenie o 8,8%. Dosiahnuté navýšenie základných miezd predstavuje pre zamestnancov rast, zodpovedajúci posunu zamestnancov v tarifnej tabuľke smerom hore.“

Ďalšie dohodnuté navýšenie základných miezd bude pre zamestnancov, pracujúcich v nočných pracovných zmenách, zabezpečené zvýšením príplatku za prácu v noci o 0,36 eur/hodinu. Miroslav Chládek dopľňa: „Priemerný mesačný dopad na mzdy zamestnancov v prvej úrovni tarifnej tabuľky tak bude celkovo o viac ako 115 eur. Všetky ostatné zložky mzdy, vrátane príplatkov a motivačného či produkčného bonusu, zostávajú naďalej v platnosti.“

Dodajme, že tomuto pozitívnemu výsledku predchádzalo niekoľkomesačné kolektívne vyjednávanie, ktorého ostatné kolo sa začiatkom marca uskutočnilo za účasti sprostredkovateľky, nominovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zástupcovia zamestnancov zo Základnej organizácie OZ KOVO KIA Žilina sa však s jej kompromisným návrhom – nárast tarifných miezd pre výrobných zamestnancov o 5,5 percenta a 3,5 percenta navyše pre administratívnych pracovníkov – nestotožnili a následne rozhodli o vyhlásení štrajkovej pohotovosti (20.marca 2017). Zároveň spustili hlasovanie zamestnancov o vstupe do ostrého štrajku.Víkendovým rokovaním a nakoniec aj dohodou o podobe mzdového Dodatku č.3 k platnej kolektívnej zmluve však úvahy o vyhlásení ostrého štrajku padli.

Ako na záver poznamenal šéf odborárov zo ZO OZ KOVO KIA Žilina, Miroslav Chládek: „Tento výsledok, ako aj cestu, akou sme sa k nemu dopracovali,odbory vnímajú ako prvý krok k tomu, aby sme zmenili prístup zamestnávateľa k zamestnancom a k ich odmeňovaniu.“

ZDROJ: OZ KOVO, Miroslav Chládek, Anita Fáková

Komentáre