V Žiline chcú vykázať bezdomovcov zo železničnej stanice, kedy príde na rad Martin?

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prijali rázne opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu nepriaznivej situácie s neprispôsobivými osobami a bezdomovcami v železničnej stanici (ŽST) Žilina. ŽSR sa tak rozhodli na základe množstva sťažností cestujúcich, ale i ohrozovania zamestnancov stanice či externých firiem pôsobiacich v jej priestoroch.

Keďže situácia s neprispôsobivými osobami sa aj napriek jarnému počasiu nezlepšuje, ba naopak, po zbúraní poškodených budov v časti mesta na Bratislavskej ulici sa časť týchto osôb presunula práve do vestibulu a čakárne ŽST Žilina. Tieto neprispôsobivé osoby sú navyše oveľa agresívnejšie a často znemožňujú upratovanie, poškodzujú alebo znečisťujú priestory stanice, vyháňajú slušných cestujúcich, ktorí si nemajú kam sadnúť či kde počkať na vlak. Najčastejšie sa zdržiavali práve v priestoroch čakárne, vestibulu a podchodu, ktorého časť má v správe ŽSR a časť je v správe mesta. Podchod patriaci ŽSR je pravidelne čistený a udržiavaný, buď pravidelne ručne, alebo aj strojovo – zamestnancami upratovacej firmy.

Neprispôsobivé osoby sa veľmi často zdržiavajú aj v podchode, ktorý znečisťujú a poškodzujú. Táto časť podchodu je v správe ŽSR.
Neprispôsobivé osoby sa veľmi často zdržiavajú aj v podchode, ktorý znečisťujú a poškodzujú. Táto časť podchodu je v správe ŽSR.

Problematika s neprispôsobivými cestujúcimi v železničných staniciach je celoslovenský problém. Špecifikom ŽST Žilina však je jej poloha a dopravný význam. Ako jedna z mála železničných staníc na celej sieti ŽSR mala otvorený a vykúrený vestibul a čakáreň nepretržite. Dôvodom boli nočné medzištátne vlaky, ktoré jazdia každú hodinu. Vestibul v tejto železničnej stanici už bol zamykaný v krátkych intervaloch po cca 30 – 40 min., no toto opatrenie nebolo účinné, pretože boli permanentne napádaní zamestnanci železníc pri jeho odomykaní.
Vzhľadom na to, že mimoriadne udalosti a nepríjemnosti spôsobené takýmito osobami pribúdajú (napríklad rozbitie vchodových dverí dňa 09.04.2017), ŽSR prijali tieto opatrenia:

  • z preventívnych, bezpečnostných a hygienických dôvodov pristúpili ŽSR k zatvoreniu čakárne až do odvolania. Čakáreň je potrebné uviesť do prevádzkyschopného stavu, vymaľovať a vydezinfikovať.
  • ŽSR pripravujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zriadenie SBS, ktorá prispeje k zlepšeniu situácie na železničnej stanici.
  • Plánuje sa vybudovanie výdajného okienka cestovných dokladov (osobnej pokladnice) na nočný predaj z 1. nástupišťa pre dopravcu ZSSK. Momentálne prebiehajú posledné stavebné práce.
  • Po spustení prevádzky uvedeného výdajného okienka dôjde až do doby zriadenia SBS k úplnému nočnému uzamykaniu vestibulu ŽST Žilina, a to nepretržite v čase minimálne od 23:00 hod. – 2:00 hod.
  • ŽSR vybudujú posuvné dvere na hlavnom vchode hneď vedľa automatických dverí pre imobilných cestujúcich a zriadia automatického vrátnika s kamerovým systémom s ovládaním z osobnej pokladnice ZSSK.

ZDROJ: Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR

Komentáre