V roku 2016 pripadalo na jedného obyvateľa Žilinského kraja 345,4 kg odpadu

V roku 2016 pripadalo na jedného obyvateľa Žilinského kraja 345,4 kg odpadu

V roku 2016 pripadalo na jedného obyvateľa Žilinského kraja 345,4 kg odpadu

Komentáre