V roku 2016 pripadalo na jedného obyvateľa Žilinského kraja 345,4 kg odpadu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V roku 2016 pripadalo na jedného obyvateľa Žilinského kraja 345,4 kilogramu (kg) komunálneho odpadu. Podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR vyprodukovali v roku 2016 obce v Žilinskom kraji 238.509 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. TASR o tom informovala Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Žiline.

„Z hľadiska nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom v Žilinskom kraji zhodnotili 23,27 percenta vyprodukovaného odpadu, zneškodnili 76,64 percenta a zhromaždili 0,09 percenta odpadu. Z celkového množstva využívaného odpadu sa 55,9 percenta zhodnotilo materiálovo, 40,6 percenta sa kompostovalo a 3,4 percenta zhodnotili iným spôsobom. Takmer celý objem (99,99 percenta) zneškodňovaného odpadu sa zneškodňoval skládkovaním. Iným spôsobom sa zneškodnilo 11,1 tony odpadu,“ uviedla Holienčíková.

Doplnila, že podľa druhu odpadov mal najvyššie zastúpenie zmesový komunálny odpad – 157.644 ton (66,1 percenta) z celkového vyprodukovaného objemu komunálnych a drobných stavebných odpadov v kraji. „Veľkorozmerného odpadu bolo 17.081 ton (7,2 percenta), kovov 11.744 ton (4,9 percenta), skla 11.252 ton (4,7 percenta), biologicky rozložiteľného odpadu 10.928 ton (4,6 percenta), papiera a lepenky 9012 ton (3,8 percenta), drobného stavebného odpadu z obcí 7431 ton (3,1 percenta), plastov 5225 ton (2,2 percenta), odpadu z čistenia ulíc 2806 ton (1,2 percenta), šatstva 1194 ton (0,5 percenta),“ dodala Holienčíková.

Z územného hľadiska vyprodukovali najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu z obcí v okrese Žilina 57.582 ton (24,1 percenta z vyprodukovaného odpadu v Žilinskom kraji). „V okrese Martin vyprodukovali 16,4 percenta odpadu. V okresoch Liptovský Mikuláš 12,4 percenta, Čadca 10,6 percenta, Ružomberok 8,5 percenta, Námestovo šesť percent, Dolný Kubín 5,4 percenta, Tvrdošín päť percent, Bytča 4,5 percenta, Kysucké Nové Mesto 3,7 percenta a Turčianske Teplice 3,4 percenta odpadu,“ uzavrela Holienčíková.

ZDROJ: TASR

Komentáre