V Príbovciach seniori zorganizovali výstavu

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

V rámci „Mesiaca úcty k starším“,  zorganizovali členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Príbovciach  výstavu  s názvom „STÁLE SME“, ktorá sa konala 17.10.2019 v obecnom dome. Ak je niekto kreatívny, šikovný  a má talent, nič na tom nezmení ani vek. Výstava bola zameraná na ich vlastnú tvorbu, ručné práce, ako háčkovanie, paličkovanie, či vyšívanie. Pochválili sa aj gazdinky voňavými perníčkami a miestni pestovatelia úrodou z vlastných záhradiek.

Nechýbalo ani tradičné posedenie pre svojich členov, na ktorom sa ich zišlo až päťdesiatštyri,  čo je dôkazom, že život seniorov v Príbovciach je stále aktívny. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Veď predsa staroba nie je choroba!  Atmosféra bola vynikajúca, taká, aká má byť na stretnutiach priateľov. Predsedníctvo pogratulovalo jubilantom k ich životným jubileám a odovzdalo diplomy  z Okresných športových hier seniorov, ktoré im udelila Okresná rada JDS Martin.  Len pre zaujímavosť, Marta Brzaková získala diplom   za 2.miesto v behu na 50 a 100 metrov, Mária Zuzkinová  za 1.miesto v hode granátom na cieľ a Janka Mendelová za 1.miesto v streľbe zo vzduchovky.

Pozvanie na výstavu a posedenie prijala aj starostka obce, Erika Vrabcová. Pani starostka vo svojom príhovore všetkým poďakovala za prácu, ktorú robia  pre našu obec, ako aj pre svoje rodiny a zaželala každému ešte veľa zdravia.

 

„Smiech je korenie života. Život je pohyb. Pohyb je život!“

ZDROJ: Ľubomír Žila / Foto: Ľubomír Žila

 

Komentáre