V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

Účastníci spomienkového stretnutia – detí, mládež ako aj dospelí – sa stretli dňa 7.júla 2018 o 21.00 hodine za kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Pri horiacej vatre sa so sprievodom ťahacej harmoniky spievali piesne zo spevníka, ale aj ľudové piesne.

Vatra svietila do prichádzajúcej noci ako maják a odkaz, že potomkovia tých, čo pre Kristovo evanjelium zomierali, sú aj po 603 rokoch tu a sú vďační za dielo, odvahu a statočnosť všetkých svedkov Božej pravdy, ktorí na oltár lásky priniesli tie najväčšie obete.

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: Viera Rusnáková

Komentáre