V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu.

No tento rok sa konfirmácia nekonala. Neboli totiž žiadne deti ktoré absolvovali konfirmačnú prípravu. Preto v tento deň mládež vystriedala dospelosť a na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa po 50-ich rokoch stretli jubilujúci konfirmandi. V roku 1968 pristúpilo pred oltár v chráme Božom v Príbovciach tridsať detí, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu. Je zaujímavé, že v dobe uvoľnenej politickej situácie v terajšom Československu, demokratizácii spoločnosti a k pokusu o opatrnú reformu socialistického politického systému, rodičia dali do knihy konfirmácií zapísať iba 23 detí.

Dnes (27.5.) sa na tejto slávnosti stretli iba traja z nich: dve ženy a jeden muž. Niektorí sa nemohli na tejto slávnosti zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov, siedmi už odišli do večnosti.

Slávnostné služby Božie liturgovala zborová farárka Zuzana Szabóová. Po jej príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánu Ježišovi a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. K jubilujúcim konfirmandom sa prihovoril aj zborový dozorca Peter Šalát a Ivan Remeň.

Všetkých prítomných povzbudili a potešili svojím spevom deti všetkých ročníkov navštevujúce hodiny ev.náboženstva v ZŠ Benice pod vedením Zuzany Szabóovej.

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre