V Mošovciach prebehlo stretnutie za odľahčenie obce od ťažkej dopravy

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V Mošovciach sa počas minulého týždeňa konalo pracovné stretnutie na podnet starostu obce Mošovce Petra Košíka. Hlavným predmetom stretnutia bolo odľahčenie obce od ťažkej dopravy, čo má úzky súvis s rekonštrukciou cesty I/65.

Tohto stretnutia sa zúčastnil prednosta Okresného úradu v Martine (OÚ) Marcel Maťovčík, ako aj prednosta OÚ Turčianske Teplice Miroslav Kovalčík, ďalej tu mali svojich zástupcov zo Správy ciest Žilinského kraja, z dopravného inšpektorátu, z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Martin, zo Slovenskej autobusovej dopravy, ŽSR, stretnutie absolvoval aj zastupiteľ zhotoviteľa stavby.

Prítomní sa zhodli vo vzájomnej spolupráci a na nutných zmenách, ktoré nastanú pre zlepšenie situácie v obci. Rozhodli, že do 18. mája bude osadená značka zákaz odbočenia vpravo zo Socoviec do Mošoviec. Zhotoviteľ prisľúbil do konca mája doasfaltovať napojenie cesty III/2159 výjazd z Mošoviec, smer Martin, čím sa vybuduje otoč. Zúčastnení sa dohodli aj na premiestnení a vybudovaní zástavky pre občanov na ulici F. Kafendu, kde sa zároveň spevní plocha v okolí zástavky. Rovnako bolo odsúhlasené umiestnenie dočasného dopravného značenia a dočasné spomaľovacie prahy na ulici J. Kollára.

V Mošovciach prebehlo stretnutie za odľahčenie obce od ťažkej dopravy

ZDROJ: Okresný úrad Martin

Komentáre