V martinskej pôrodnici sa narodili trojičky

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy
28-ročná Romana Holíková z Hubovej
Mamička trojičiek 28-ročná Romana Holíková z Hubovej

Trojčatá sa narodili 8. júla 2019 v Univerzitnej nemocnici v Martine (UNM). Ich matka je 28-ročná Romana Holíková z Hubovej. O pôrode sme sa rozprávali s Katarínou Maťašovou, zástupkyňou prednostu neonatológie v martinskej nemocnici.

Môžeme narodenie trojčiat označiť ako raritu, že na Slovensku sa to nedeje často? Kedy naposledy sa v martinskej nemocnici narodili trojčatá?

Narodenie trojičiek sa v súčasnosti nepovažuje úplne za raritu, frekvenciu viacpočetných tehotností ovplyvňuje hlavne asistovaná reprodukcia. Podľa literatúry sa uvádza výskyt narodenia trojičiek približne 1 – 1,5 promile. V UNM sa v roku 2018 narodili trojičky dvakrát. Je to viac ako uvádza literatúra, ale pretože UNM je perinatologické centrum, kde sa sústreďujú komplikované tehotnosti a predčasne narodené detičky majú najlepšie podmienky na optimálnu starostlivosť, nie je táto skutočnosť prekvapujúca.

Pôrod bol predčasný, napriek tomu sú v poriadku? Prebiehal pôrod bez komplikácii?

U žiadneho dieťatka, ktoré sa narodí predčasne, nemôžeme povedať, že je úplne v poriadku. Týmto detičkám chýba ešte približne 10 – týždňový pobyt v maternici, zatiaľ je ich stav stabilizovaný a veľmi závažné komplikácie sa nevyskytli. Narodili sa cisárskym rezom, tento spôsob pôrodu je často v prípade viacplodových tehotností nevyhnutný.

Je riziko predčasného pôrodu pri dvoj a viac-čatách vyššie?

Riziko predčasného pôrodu je pri viacpočetných tehotnostiach významne vyššie, približne 75% trojičiek sa narodí skôr ako v 35. týždni tehotenstva.

Momentálne sú v inkubátoroch, prečo tu musia až do riadneho termínu pôrodu zostať? Dostávajú aj nejakú špeciálnu starostlivosť?

Tým, že sa dieťa narodí predčasne, jeho vývoj, ktorý bol „naplánovaný“ na 40 týždňov pobytu v maternici, nie je ukončený. Dieťatko preto nie je schopné samostatnej existencie v prostredí mimo maternice bez našej pomoci. Všetky vnútorné orgány musia vykonávať činnosť, na ktorú ešte neboli pripravené – napríklad pľúca musia dýchať napriek tomu, že im to ich štruktúra ešte úplne neumožňuje, a z toho vyplýva riziko vzniku veľkého počtu komplikácií aj potreba špecializovanej starostlivosti. Inkubátor pomáha detičkám udržať stálu telesnú teplotu, vyžadujú pomoc pri dýchaní, spočiatku výživu vo forme infúznych roztokov, a hoci mlieko príde na rad veľmi skoro, už vo veku niekoľkých hodín, nezrelý tráviaci systém nie je schopný spracovať také množstvo, aké by dieťatko na zabezpečenie výživy potrebovalo. Nezrelý imunitný systém je dôvodom, prečo sú predčasne narodené deti veľmi náchylné na akúkoľvek infekciu a postupne sa vyvíjajú aj funkcie mozgu. Tie sú nevyhnutné napríklad na správnu reguláciu dýchania alebo ovplyvňujú schopnosť dieťaťa napapať sa (koordinovať navzájom pitie, prehĺtanie a dýchanie). Čas, ktorý zostáva do očakávaného termínu pôrodu využijeme spoločne – dieťa, rodičia aj my, ošetrujúci personál na neonatologickej klinike na to, aby sme dieťatku vytvorili čo najlepšie podmienky, aby jeho rast a vývoj pokračovali. Kým sa predčasne narodené dieťa „naučí“ všetko, čo je nevyhnutné, často uplynie niekoľko týždňov i mesiacov, podľa toho, ako skoro sa narodilo. V prípade týchto trojičiek môžeme predpokladať, že domov pôjdu približne o 10 týždňov.

Aká bola hmotnosť trojičiek pri narodení – nemyslím konkrétne čísla, ale či by sa dalo povedať, že napriek tomu, že boli tri a narodili sa predčasne, neboli až tak malinké. Mohlo by sa to prípadne tiež označiť za tak trochu raritu?

Pôrodná hmotnosť týchto trojičiek bola primeraná ich dĺžke tehotenstva, podobne ako by bola očakávaná hmotnosť u jedného dieťatka narodeného v rovnakom gestačnom veku.

Katarína Maťašová, zástupkyňa prednostu neonatológie v martinskej nemocnici
Katarína Maťašová, zástupkyňa prednostu neonatológie v martinskej nemocnici

ZDROJ: Turčania.sk, foto: UNM

Komentáre