V martinskej mestskej časti Stred vynovili detské ihriská

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V martinskej mestskej časti Stred vynovili detské ihriská

Poslanci mestskej časti Stred investovali z rozpočtu minulý rok do obnovy detských ihrísk a areálov škôl celkovo vyše 20 tisíc eur.

„Tento rok sa na základe žiadostí obyvateľov mestskej časti doplnili nové hracie prvky na detských ihriskách v MŠ Tajovského a na uliciach Thurzovej a Tajovského. Kompletne sa zrekonštruovalo detské ihrisko aj vo vnútro bloku na ulici Sokolíka. Záujem bol najmä o strunové, visiace a preklápacie hojdačky, šmýkačky, kolotoče a zásuvné kryté pieskoviská. Financie išli z rozpočtu mestskej časti v sume 7 200 eur,“ informoval poslanec Bruno Horecky.

Okrem toho sa v lete v celej mestskej časti vymenil piesok v pieskoviskách z rozpočtu mesta Martin a v MŠ a ZŠ z rozpočtu mestskej časti Stred.

„Poslanci mestskej časti Stred navrhujú, aby sa v rozpočte mesta na rok 2020 počítalo s revitalizáciou detských ihrísk a športovísk, čím by sa vo väčšej miere mohli obnovovať tieto ihriská nielen v strede mesta, ale aj v celom Martine v čo najväčšej možnej miere. Aby sa naše deti mali kde bezpečne hrať,“ dodal na záver Horecky.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: archív Bruno Horecky

Komentáre