V Martine a vo Vrútkach upozorňujú na zhoršenú kvalitu ovzdušia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V Martine a vo Vrútkach je zhoršená kvalita ovzdušia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webstránke.

„V predchádzajúcom dni (22.1) boli na niektorých staniciach priemerné denné hodnoty PM10 nad 50 µg/m3. Táto hodnota nesmie byť prekročená na jednotlivej stanici viac ako 35-krát v kalendárnom roku,“ informuje SHMÚ.

Príčiny smogovej situácie sú vysoké emisie z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.

Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 μm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie. K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Charakteristika PM10
Atmosféra obsahuje veľké množstvo rôznych častíc až do rozmeru približne 100 μm. Veľké častice sú ťažké a pomerne rýchlo deponujú na zemský povrch, zatiaľ čo malé častice zotrvávajú v atmosfére dlhý čas, pričom sa môžu prenášať na dlhé vzdialenosti – chovajú sa v tomto smere ako plyn. Z hľadiska účinkov na ľudské zdravie nás zaujímajú iba tie častice, ktoré sú človekom vdýchnuteľné – za také sa považujú všetky častice s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm – sú známe ako PM10. Čím sú častice menšie, tým hlbšie dokážu preniknúť do pľúc. Podmnožinou PM10 sú častice menšie ako 2,5 μm, označované ako PM2.5. V posledných rokoch sa často hovorí aj o ultrajemných časticiach s rozmerom menším ako 0,1 μm, ktoré dokážu preniknúť cez pľúcne alveoly do krvného obehu a dostať sa do rôznych orgánov ľudského tela. Názorné rozdiely medzi rôznymi veľkosťami ukazuje obrázok.

V Martine a vo Vrútkach upozorňujú na smogovú situáciu pre častice PM10

ZDROJ: Turčania.sk, foto: SHMÚ

Komentáre