V Martine prebieha oprava komunikácii, je na zozname aj vaša ulica?

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin spustilo v apríli každoročnú opravu komunikácii. Nakoľko je mesto v nútenej správe, opravy sa týkajú len najpoškodenejších úsekov.

„Radnica má k dispozícii harmonogram opravy komunikácií, ktorý bol vypracovaný na základe každoročných obhliadok mestských častí. Tie realizuje mesto Martin v spolupráci s jednotlivými výbormi mestských častí a ostatnými kompetentnými zložkami“ vyjadrila sa pre portál Turčania.sk hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.

Ako ďalej hovorkyňa dodala, ide o dokument, ktorý stanovuje priority čo sa týka opráv, avšak je nevyhnutné zdôrazniť, že opravy budú realizované v rozsahu zodpovedajúcom finančným možnostiam mesta Martin. „Samozrejme v prípade, že dôjde k novým poškodeniam príslušných komunikácií, mesto bude na vzniknutú situáciu flexibilne reagovať a zaradí ich do harmonogramu aj v priebehu roka“ uzavrela Kalmanová.

Oprava ulíc počas mesiacov apríl a máj

V apríli boli v mestskej časti Sever opravené úseky ciest na ulici Severná, Jilemnického a Východná pri Marticu. V máji pôjde o ulice Jilemnického č.3,  J. Palkoviča, Družstevná a Zvolenská.

V mestských častiach Podháj a Stráne ide o ulice a časti Kalnô – cesta vedľa Turca, bývalých strojárni a pri poliklinike, Gorkého, Záturčianská od mostu po veterinu a časť pri garážach a záhradkách. Ďalej je to ulica Generála Slobodu, Hrdinov SNP, Hollého a Žingorová ulica.

V Záturčí sú to ulice P.V. Rovniaka a Aurela Stodolu.

Opravy čakajú v Košútoch ulice Dúbravcová a okolie okolo čerpacej stanice Shell v smere na Ecco.

V Priekope sa opravy budú týkať ulice Kratinová a úseky ciest na Kolónii Hviezda.

V mestskej časti Stred ide o ulice Thurzová, Hečková, križovatka Škultétyho a Nováková ulica, ďalej ulica pred križovatkou Ambra Pietra a križovatka na Sládkovičovej.

Na Ľadovni pôjde oprava cesty ku kúpalisku pri vstupnom a pri mlyne, ďalej sú na rade križovatky ulíc Nadi Hejnej, Maše Haľamovej a križovatka na Stavbárskej a Jesenského ulici.

Komentáre