V Kláštore pod Znievom zriadili obecnú ambulanciu

V stredu 1. augusta sa v obci Kláštor pod Znievom konala tlačová konferencia zameraná na problémy a možné riešenia v zdravotníctve vo vzťahu k samosprávam. Hosťami konferencie boli okrem Eriky Cintulovej – starostky Kláštora pod  Znievom aj Miroslav Kollár (primátor mesta Hlohovec), Igor Hus (primátor mesta Turčianske Teplice) a Tomáš Szalay (Health Police Institude).

Každý z účastníkov prezentoval problém, s ktorým sa vo svojej samospráve stretol a snaží sa ho vyriešiť. Ako prvá vystúpila starostka obce Kláštor pod Znievom, ktorá zároveň tlačovú konferenciu aj otvorila. „Zdravotníctvo je spojené s problémami a žiaľ, idú ruka v ruke. U nás nešlo možno o celkom bežnú záležitosť, čo sa týka nedostatku všeobecných lekárov. My sme ho mali, no od jeho nástupu sme bojovali. Predošlý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ju poskytoval v oveľa väčšom rozsahu, ako nový lekár. Ten si stanovil 3 hodiny denne, čo bolo nepredstaviteľné, nakoľko sme veľký obvod,“ uvádza Erika Cintulová, starostka Kláštora, prítomných do problematiky.

K zásadnej zmene došlo neskôr, keď sa pacienti začali sťažovať a prehlasovať do iných ambulancií. „Hrozil zánik ambulancie. Poslednou pomyselnou kvapkou trpezlivosti bolo, keď som na smetisku našla človeka, ktorý odpadol. Volala som mu záchranku a tá prišla až po 45 minútach. Lekár v obci už nebol a aj keď to bežne záchranke tak dlho netrvá, nastala taká situácia. Vtedy som si povedala, že to musíme akútne riešiť,“ hovorí starostka obce Kláštor pod Znievom.

Obec sa rozhodla pre radikálne riešenie

Starostka obce Kláštor pod Znievom sa odhodlala na razantný krok, a to zriadiť obecnú ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce a lekára zamestnáva. „Najprv som myšlienku obecnej ambulancie všeobecného lekára začala rozvíjať na POLITICKEJ AKADÉMII, je to vzdelávacie podujatie ktoré organizuje INESS, kde sme sa venovali aj oblasti zdravotníctva, prednášať nám prišiel Tomáš Szalay, ktorý potom konzultoval prípravu projektu a rovnako za spolužiaka som mala predsedu Asociácie všeobecných lekárov Jána Hencela, ktorému sa myšlienka rovnako pozdávala.  Vypracovala som podnikateľský plán a vyčíslila náklady na zriadenie ambulancie aj mesačné náklady a na základe tohto plánu myšlienku podporili aj poslanci. A  následne obec založila spoločnosť s ručením obmedzeným: Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o., ktorej je 100% vlastníkom a zamestnáva všeobecnú lekárku,“ vysvetľuje Erika Cintulová.

Problémy nepociťujú len obce, ale aj mestá

Aj Miroslav Kollár, zástupca mesta Hlohovec, pociťuje potrebu riešiť situáciu s nedostatočnou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v samospráve. V budove polikliniky bola koncentrovaná zdravotná starostlivosť na jednom mieste s rôznymi lekármi. Dnes sú lekári asi na 6 miestach v rôznych budovách, ktoré nemajú vyhovujúce podmienky. „Mesto Hlohovec pripravuje rekonštrukciu a premenu starej budovy polikliniky na moderné centrum integrovaných zdravotníckych (a sociálnych) služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú zodpovedať 21. storočiu a poskytnú primeraný komfort im a najmä pacientom. A hoci po skúsenostiach s pôsobením v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s.r.o., kde má mesto Hlohovec menšinový 49-percentný podiel bez rozhodovacích právomocí, nebolo ambíciou mesta pôsobiť aj ako poskytovateľ zdravotníckych služieb. Vzhľadom na fakt, že NsP bez nášho vedomia ako menšinového akcionára zatvára jedinú liečebňu pre dlhodobo chorých v regióne, bude mesto Hlohovec poskytovať v budúcnosti tieto zdravotnícke služby (a možno aj niektoré ďalšie) samostatne. V tejto chvíli v komunikácii s Trnavským samosprávnym krajom a ministerstvom zdravotníctva pripravuje vhodný model, ktorý by sme chceli spustiť ešte v tomto roku.“ hovorí o probléme súčasnosti Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec.

Problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa dotýkajú aj mesta Turčianske Teplice, kde dlhodobo riešia nedostatok lekárov. Odišiel nám urológ, pľúciar, neurológ. Všeobecní lekári sú tesne pred dôchodkovým vekom, respektíve už na dôchodku,“ konštatuje Igor Hus, primátor Turčianskych Teplíc. Samospráva s drobnými, často nevyhovujúcimi ambulanciami roztrúsenými po celom meste sa ocitla v situácii, keď nemá dostatočné kompetencie na zmenu vo vlastnej réžii, ale zároveň má problémy aj so spĺňaním limitov a kritérií zdravotných poisťovní a VÚC. Obyvatelia akútne pociťujú potrebu vybudovania chýbajúcej Lekárskej služby prvej pomoci, alebo aspoň Ambulantnej pohotovostnej služby v Turčianskych Tepliciach, pretože pod Martin spadá ďalších 25 obcí. Hus verí, že po konzultáciách s primátormi iných miest sa podarí kúpeľnému mestu nájsť cestu, aby aj v Tepliciach obyvatelia, ale aj návštevníci kúpeľov mali dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť vo vyhovujúcich priestoroch.

Východiskom nemusí byť len zmena legislatívy

 Podľa Tomáša Szalaya nie je problém až tak v počtoch lekárov, ako v zlej distribučnej sieti. V nemocniciach je ich dosť, no v obciach a mestách je dlhodobo nedostatok všeobecných lekárov a najmä pediatrov. Nie je to však problém samospráv, ale nefungujúceho systému zdravotnej starostlivosti a legislatívy, ktorý by primárne mali riešiť zdravotné poisťovne. Minimálne siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú v súčasnosti stanovené len v rámci kraja, nie však už na jednotlivé obce alebo mestá. Normatív, ktorý definuje, na čo má pacient nárok a v akej vzdialenosti a čase sa má k tomu dostať, by mal väčšmi zohľadňovať potreby pacienta a pohyb pacienta po systéme a nie až tak tie umelé územno-správne hranice, ktoré niekto kedysi nakreslil na mape,“ vysvetľuje Tomáš Szalay z Health Policy Institude. Kým dôjde k zmenám v legislatíve a stratifikácii nemocníc, môžu samosprávy aspoň príspevkami na plat či nájomné za priestory lekárov vo svojej obci udržať, alebo založiť obecnú sro a tak odbremeniť lekárov od zaťažujúcich podnikateľských povinností.

Autorka: Mgr. Lucia Kuželová, foto: obec Kláštor pod Znievom

Komentáre