V Košťanoch nad Turcom bude uzavreté železničné priecestie. Obchádzka má 12,4 km

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú v dňoch 14. – 18.5.2017, v čase od 8:00 do 17:00 hod. rekonštrukciu železničného priecestia v Košťanoch nad Turcom.

Na železničnom priecestí, ktorého jedinečné identifikačné číslo (JIČ) je SP 0548, pri obci Košťany nad Turcom (cesta III/2143) bude vykonaná komplexná rekonštrukcia železničného priecestia na 1. a 2. traťovej koľaji (železničný zvršok priecestia, priecestná konštrukcia, asfaltové nábehy cestnej komunikácie). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Železničné priecestie bude úplne uzavreté pre cestnú dopravu a vodiči budú priecestie obchádzať po vyznačených trasách. Cez obce Príbovce, Benice, Valča, Trnovo, Trebostovo a Turčiansky Peter. Pre peších bude vybudovaný náhradný prechod. Nová konštrukcia vďaka výškovej úprave zabezpečí plynulý a bezproblémový prechod vozidiel cez dvojkoľajné železničné priecestie a nové asfaltové nábehy umožnia plynulý prechod na pozemnú komunikáciu.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Zdroj: GR ŽSR, Rádio Rebeca

Komentáre