Uzatvorenie cesty pod Strečnom zrejme spôsobí značný odliv turistov

Komentáre