Univerzitná nemocnica v Martine klesla o jeden stupeň oproti minulému roku

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V roku 2016 prebehlo hodnotenie nemocníc inštitútom INEKO a nemocnica v Martine obstála ako štvrtá najlepšia vo svojej kategórii. V tomto roku si pohoršila o jeden stupeň, v hodnotení spokojnosti pacientov je však jednoznačným lídrom.

Ocenenie Nemocnica roka 2017 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Predstihla tak minuloročného víťaza – Fakultnú nemocnicu v Nitre. Na tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa dostala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Bodové rozdiely medzi týmito nemocnicami boli relatívne tesné. Ostatné štátne nemocnice však za nimi zaostali už výraznejšie. Ako sa vyjadrilo INEKO, „silnou stránkou ÚVN v Ružomberku je spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Po Univerzitnej nemocnici v Martine má ružomberská nemocnica najspokojnejších pacientov.

Univerzitná nemocnica v Martine klesla o jeden stupeň oproti minulému roku

Druhé miesto si odniesla spomínaná Fakultná nemocnica v Nitre. „Pretrvávajúcou doménou FN v Nitre sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi všetkých štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. V tejto skupine zariadení uhrádza nitrianska nemocnica ako jediná svoje faktúry načas“, vyjadrilo sa INEKO. „Jednoznačným lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc je aj po roku FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Banskobystrická nemocnica sa takisto hrdí relatívne nízkymi číslami pri úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a pri úmrtiach po operáciách.“ Na chvoste rebríčka skončili Univerzitná nemocnica Bratislava a Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Posudzované bolo obdobie rokov 2013 až 2016. INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt 12 ukazovateľov v štyroch hlavných oblastiach:

Spokojnosť pacientov (Celková spokojnosť pacientov, Sťažnosti pacientov)
Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti (Reoperovanosť, Rehospitalizovanosť do 30 dní, Úmrtnosť po operačných výkonoch, Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu, Úmrtnosť na JIS, Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS, Pokuty od ÚDZS)
Hospodárenie (Schopnosť generovať vlastné zdroje, Dlh po lehote splatnosti)
Transparentnosť (Index transparentnosti)

Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a zdravotnícke zariadenia boli motivované sa zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. To je aj posolstvo myšlienky hodnoty za peniaze“, dodáva INEKO.

ZDROJ: Turčania.sk, -it-

Komentáre