Univerzitná nemocnica v Martine prešla na elektronický systém eZdravie

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Univerzitná nemocnica v Martine od 1. januára začala využívať systém elektronického zdravotníctva eZdravie.

Informácie o zdravotnom stave pacienta lekári od nového roku  ukladajú do elektronickej zdravotnej knižky občana. Aktuálne sa do systému ukladajú záznamy z odborných vyšetrení, popisy zo zobrazovacích vyšetrení (RTG, MR, CT a pod.), prepúšťacie správy a žiadosti o vyšetrenie u špecialistu, alebo o hospitalizáciu. Cieľom tohto dlhodobo pripravovaného projektu je na národnej úrovni zhromažďovať vybrané údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti občanom, a tiež zlepšiť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť kvalitu života prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

Systém eZdravie umožňuje oprávneným osobám, t.j. zdravotníkom poskytujúcim občanovi zdravotnú starostlivosť, prístup do jeho elektronickej zdravotnej knižky. Tá obsahuje najdôležitejšie informácie o pacientovi – jeho identifikačné údaje, elektronické zdravotné záznamy, vlastné záznamy pacienta. Ale tiež záznamy o prístupe, o poskytnutí údajov, ako aj každý pokus o prístup, alebo o poskytnutie údajov. Vysoká úroveň bezpečnosti zdravotných záznamov pacientov bola kľúčovou požiadavkou pri budovaní systému elektronického zdravotníctva.

Jedným z najvýznamnejších prínosov elektronizácie zdravotníctva je správne nasadenie liečby. eZdravie poskytuje lekárom kľúčové informácie v mnohých život ohrozujúcich situáciách, kedy je komunikácia s pacientom obmedzená alebo nemožná. „Ak vieme eliminovať riziká nežiaducich účinkov na základe údajov o pacientovi online, stanovenie diagnózy bude oveľa efektívnejšie,“ dodáva MUDr. Ivan Kocan, PhD., vedúci Odboru liečebno-preventívnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice Martin.

K zásadným zmenám, ktoré eZdravie prináša, je postupné zrušenie klasických papierových receptov, či výmenných lístkov, ktoré sa očakáva v najbližších mesiacoch. Nahradia ich takzvané eRecepty. Pacientovi pri výbere lieku alebo zdravotnej pomôcky bude stačiť predložiť identifikačný preukaz (preukaz poistenca, občiansky preukaz). Po overení jeho totožnosti lekárnik vydá obsah eReceptu a zároveň môže okamžite overiť liekové interakcie, ktoré by mohli pacientovi ublížiť. Novozavedený systém zvýši bezpečnosť liečby a pomôže odstrániť duplicitné a zbytočné predpisy.

Nezanedbateľnou výhodou pre pacienta je možnosť predpisu lieku až na 12 mesiacov. Ak pacient užíva liek dlhodobo, nemusí opakovane navštevovať lekára len kvôli predpisu  receptu. V uvedenom časovom období si liek rovno vyzdvihne v lekárni. Systém zaeviduje množstvo vydaného lieku na základe limitu nastaveného lekárom a umožní mu vidieť online všetky lieky predpísané pacientovi. Ošetrujúci lekár bude v systéme vidieť, či bol liek vyzdvihnutý a kedy. Očakáva sa, že toto opatrenie zároveň zamedzí zneužívaniu liečiv.

ZDROJ: UNM Martin

Komentáre