Univerzitná nemocnica Martin: Zdravotní klauni rozdávali radosť a smiech

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V závere januára navštívili detských psychiatrických pacientov zdravotní klauni Clowndoctors – červený nos s unikátnym projektom Cirkus paciento. Jeho hlavným cieľom je vzbudiť u dlhodobo chorých detí pozitívny záujem o život.

Ide o päťdňovú aktivitu, v rámci ktorej trávia detskí pacienti poobedia so zdravotnými klaunmi. Zámerom tentoraz nie je rozosmiať a potešiť pacientov pri lôžku, ale urobiť z nich na celý týždeň svojich spolupracovníkov. Preto prichádza klaunská dvojica bez kostýmu a červeného nosa. Ich prioritou je zapojiť pacientov do spoločnej aktívnej činnosti, motivovať ich formou hry a to všetko na báze dobrovoľnosti. Pacienti boli vybraní na základe ich zdravotného stavu, ktorý vopred posúdil ošetrujúci lekár. Desaťčlenná skupina hospitalizovaných detí vo veku 7 – 16 rokov mala možnosť osvojiť si mnohé kúzelnícke kúsky, priučiť sa žonglérskemu umeniu, či práci s rekvizitou. Tomu ale predchádzali mnohé uvoľňovacie cvičenia a hry utužujúce kolektív.

Celotýždňová snaha vyvrcholila v piatok 26. januára cirkusovým predstavením pre publikum z radov rodičov, zdravotníckeho personálu a hospitalizovaných dospelých. Pacienti detského oddelenia Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM sa na okamih stali klaunmi a pozitívne pôsobili nielen na svoju psychiku, ale aj na psychiku druhých. Informáciu „zo zákulisia“ prezradila Michaela Pastorková, zdravotná klaunka vystupujúca pod menom Krvinka Obehová: „Deti mali pred vystúpením veľkú trému, no súdržnosť kolektívu ich podržala.“ Publikum bolo prajné a malí pacienti si za osvojené klaunské kúsky vyslúžili salvy potlesku, vďaka ktorému postupne stratili pocit nervozity. Spolupráca s OZ Clowndoctors dodala deťom mnoho síl a energie do ďalšieho liečebného procesu a drobné rekvizity im zostali ako pamiatka na spoluprácu s klaunmi.

Univerzitná nemocnica Martin: Zdravotní klauni rozdávali radosť a smiech

Zdravotní klauni sa so všetkými zúčastnenými podelili o umenie rozdávať smiech a opäť raz napomohli eliminovať strach z lekárskeho prostredia. Projekt Cirkus paciento rozširuje možnosti pozitívneho pôsobenia zdravotných klaunov na detských oddeleniach nemocníc a zvyšuje aktívne zapájanie sa detí do vytvárania dobrej nálady na oddelení. Združenie realizuje projekt už od roku 2009.

ZDROJ: Univerzitná nemocnica Martin

Komentáre