U pacientov privezených do martinskej nemocnice sa obávaný vírus nepotvrdil.

Najnovšie správy, TOP_1

U pacientov privezených do martinskej nemocnice sa obávaný koronavírus nepotvrdil.

Do dnešného dňa podľa oficiálnych čísiel zomrelo už 305 ľudí. Denne aktualizovanú interaktívnu mapu s výskytom choroby nájdete na priloženom odkaze

https://gisanddata.maps.arcgis.com

Komentáre