Turiec očami detí II. – Príroda Turca

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II., ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 Projekt je založený na pripomínaní si tradícií, ktoré sú spojené s naším regiónom a na ich originálnom približovaní mladej generácii, aby v neskoršom veku pokračovala v šírení vzácneho posolstva – dedičstva starých mám a otcov. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní na tému: Príroda Turca odštartovala 22. septembra 2017 v Materskej škole v Blatnici a v MŠ v Príbovciach a pokračovala 25. septembra 2017 v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Radoslavom Pančíkom, ktorý predškolákov usmerňoval pri spoznávaní prírodného bohatstva nášho regiónu.

Náš región – Turiec – sa radí k najvzácnejším územiam Slovenska, vďaka jedinečnému zastúpeniu fauny a flóry, pýši sa bohatými prírodnými predpokladmi a často sa preto zaraďuje k najmalebnejším oblastiam Slovenska. Nachádzajú sa tu 2 národné parky a 34 chránených území. Na území sa nachádzajú i vzácne karpatské endemity, 188 chránených druhov živočíchov či 29 druhov živočíchov európskeho významu. V lesných komplexoch žijú všetky naše veľké šelmy – rys, vlk, medveď i mačka divá. Z poľovnej zveri tu môžeme stretnúť početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, zajaca poľného alebo líšku, ktoré sa tiež stali námetom výtvarných prác zúčastnených detí.

Projekt Turiec očami detí II. bude pokračovať v dňoch 26. a 27. októbra 2017 tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Malým Turčanom priblížia tradíciu výroby modrotlače – indigom farbenej bavlnenej látky s tlačenými vzormi. Dozvedia sa tiež, čo je negatívne vzorovanie, rezerva, papp, kypa, či ako vyzerajú modrotlačiarske formy.

 Mgr. Monika Ondrušová               
manažér ZUČ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre