Turiec očami detí v rámci projektu dedovizeň z TURCA – záverečný program

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Združenie turčianskych muzikantov (ZTUM) pripravilo pre deti predškolského veku z troch martinských materských škôl – Priehradnej, Nálepkovej a Š. Furdeka – vzdelávacie aktivity pod názvom Turiec očami detí v rámci projektu dedovizeň z TURCA. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a záverečný program podporilo aj mesto Martin.

Turiec očami detí, zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 10. decembra 2018 v Kine Moskva v Martine. Pri realizácii projektu sa deti aktívne zapojili do všetkých jeho častí, čím im bola primerane veku priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie.

Záverečným programom, ktorý otvorila Ľudová hudba Rodinka z Martina Pastierskymi piesňami, sprevádzal Adam Kmeť. S vtipom sebe vlastným postupne privítal na pódiu deti zo ZŠ s MŠ Priehradná, ktoré si pripravili krátky program pod názvom „Kto sa nehrá z kola von“. Po nich sa odprezentovali predškoláci z MŠ Š. Furdeka „Vianočným pásmom“ a navodili atmosféru blížiacich sa Vianoc. Program zavŕšili detičky z MŠ Nálepkova, ktoré divákov zaviedli na tržnicu a priblížili im rôzne tradičné remeslá. Všetky účinkujúce deti si vyslúžili neutíchajúci potlesk.

Následne sa pokračovalo náučným kvízom o turčianskej prírode, remeslách a stridžích dňoch v podaní lektoriek projektu Mgr. Moniky Ondrušovej a Mgr. Evy Palovčíkovej Záthureckej. Deti správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré boli pre ne pripravené odmeny. Predsedníčka ZTUM Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká vyslovila poďakovanie všetkým účastníkom tvorivých aktivít a pani učiteľkám zo zúčastnených materských škôl odovzdala účastnícke listy a upomienkové predmety za účasť na projekte.

Záver programu patril Detskému folklórnemu súboru Lúčik z Turčianskych Teplíc pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej, ktorý si pre zúčastnených pripravil pásmo o Vianociach.

Veríme, že sa nám projektovými aktivitami podarilo oživiť záujem detí i verejnosti o tradície vlastného regiónu. Zároveň sa chceme poďakovať za spoluprácu pri príprave záverečného programu Milade Špalkovej z Požičovne krojov a kostýmov Matice slovenskej v Martine, Janke Roobovej a Štúdiu Pivnica.

Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity v r. 2019, na ktorých príprave usilovne pracujeme, pretože aj Turiec je región so svojimi tradíciami a ľudovými zvykmi a je dôležité nezabúdať na vzácne dedičstvo, ktoré nám zanechali naše staré mamy a otcovia.

Za Združenie turčianskych muzikantov
Mgr. Monika Ondrušová

Komentáre