Turiec očami detí II. – Modrotlač – modré dedičstvo

Najnovšie správy, Správy hlavné, Správy z regiónu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom  edukačných tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života.

Projekt Turiec očami detí II. odštartoval v septembri 2017 tvorivými stretnutiami na tému: Príroda Turca, pokračoval 26. októbra 2017 v MŠ v Blatnici a v MŠ v Príbovciach a 31. októbra 2017 v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Lektorka tvorivých dielní Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká malým Turčanom v úvode stretnutí priblížila tradíciu výroby modrotlače – remeselnej techniky farbenia a zdobenia látok, ktoré sa používali na šitie krojov.

Prepracované vzory sa na látku maľovali najmä ručne, avšak postupne sa technika zdobenia látok vykonávala drevenou alebo kovovou formou. Forma sa namáčala do nádoby s krycou zmesou – tzv. papom a následne sa prikladala na plátno. Po jej uschnutí sa plátno v rovnobežných záhyboch vešalo na železnú konštrukciu a ponorilo sa do roztoku na farbenie, ktorého základnú zložku tvorilo indigo. Celé plátno sa tak zafarbilo, okrem miest, kde bol nanesený pap, ktorý indigo neprijímal. Proces namáčania sa opakoval niekoľkokrát – čím viackrát sa plátno namáčalo, tým tmavšia modrá vznikala. Po nafarbení sa tkanina vložila do slabého roztoku kyseliny sírovej, čím sa pap z látky odstránil a vznikol biely vzor na tmavomodrom podklade. Aby sa predškoláci dozvedeli čo najviac, súčasťou modrotlačovej dielne bola aj prezentácia konkrétnych ukážok tejto techniky. Lektorka priniesla rôzne textílie, najmä kroje, zástery, šatky a sukne, ktoré si predškoláčky aj vyskúšali. Neskôr si v tvorivých dielňach mohli navrhnúť vlastný vzor na modrotlačovú formu, vyrobiť si pečiatky, ktoré namaľovali modrou farbou a odtlačili na plátenné tašky.

Projekt Turiec očami detí II. bude pokračovať aj v priebehu novembra 2017 tvorivými dielňami na tému: Stridžie dni.

Mgr. Monika Ondrušová               
manažér ZUČ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre