Turiec maľovaný 2017 pozná svojich víťazov

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.

Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.

Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v  SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Ocenenými súťažiacimi sa stali:
Výtvarná súťaž:
1. kategória: žiaci MŠ –
1. miesto: Simonka Štrbáková, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
2. miesto: Emka Mišovie, MŠ na Ul.francúzskych partizánov, Vrútky
3. miesto: Nina Chovancová, MŠ Valča
čestné uznanie: Sofinka Čujková, MŠ ul. Obchodná, Turany

2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka –
1. miesto: Jakub Murín, katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin
2. miesto: Nikolas Budzel, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
3. miesto: Nikola Musilová, ZŠ Dubové
čestné uznanie: Sabínka Štefanidesová, ZŠ Žabokreky

3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ) –
1. miesto: Adriana Nedobová, ZŠ Hurbanova, Martin
2. miesto: Félix Štanceľ, ZŠ Horná Štubňa
3. miesto: Ľubomír Čillo, ZŠ Belá Dulice
čestné uznanie: Erik Bulejčík, ZŠ Horná Štubňa

4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 1.- 4. ročníka –
1. miesto: Viktória Kapustová, SZUŠ Dotyk
2. miesto: Timotej Kacian, ZUŠ P. Mudroňa, Martin
3. miesto: Janka Tomková, ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky
čestné uznanie: Miroslav Siekela, ZUŠ Horné Rakovce
čestné uznanie: SZUŠ Kláštor pod Znievom – za nápad

5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník –
1. miesto: Jakub Panáček, ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky
2. miesto: Tibor Valko, ZUŠ P. Mudroňa, Martin
3. miesto: Šimon Kríž, ZUŠ P. Mudroňa, Martin
čestné uznanie: Janka Benčíková, ZUŠ P. Mudroňa, Martin

Literárna súťaž:
1. kategória – ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka –
1. miesto: Viera Halgašová, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
2. miesto: Zuzana Mikulová, ZŠ A. Dubčeka, Martin
3. miesto: Alžbetka Nogová, ZŠ Ul. Jahodnícka, Martin
čestné uznanie: Simona Boťanská, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
čestné uznanie: Barbora Oravkinová, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin

2. kategória – ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)
– neodovzdané

3. kategória – študenti stredných škôl –
1. miesto: Radovan Hanko, SOŠ dopravná, Priekopa
2. miesto: Monika Boďová, SOŠ dopravná, Priekopa
čestné uznanie: Timea Martinkovičová, SOŠ dopravná, Priekopa

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Patrícia Smierčiaková
manažér ZUČ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: p.smierciakova@gmail.com

Komentáre