Turčianske Teplice: Beh zdravia už túto nedeľu

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

38. ročník Behu zdravia sa nezadržateľne blíži. Už túto neďeľu (30. apríla) sa stretnú bežci na tradičnom športovom podujatí v Turčianskych Tepliciach. Trate sa nemenia – v hlavnom behu si môžu vybrať 5 km alebo 10 km okruh, v Behu Tepličanov to bude opäť 800 m, no a pre deti bude pripravená krátka, približne 100-metrová trať.

Propozície 38.ročníka Behu zdravia

Organizátor: Mesto Turčianske Teplice
Spoluorganizátori: Klub biatlonu – bežecký spolok, Klub priateľov horskej cyklistiky, Pedagogická a sociálna akadémia
Termín: 30. apríl 2017 (nedeľa) Začiatok podujatia: 14:30 hod.
Miesto: Turčianske Teplice – centrum pri mestskom úrade

Technické ustanovenia Disciplíny:
„Beh Tepličanov“ – stredne dlhá trať pre nadšencov behu bez rozdielu veku a pohlavia (800 m, chlapci/dievčatá)
„Beh detí“ – krátka trať pešou zónou pre deti a ich rodičov (cca 100 m, bez kategórií)
„Beh zdravia“ – vytrvalostný beh, prvý a posledný kilometer po asfalte, ostatné v lesoparku Bôr (5/10km)

Kategórie pre „Beh zdravia“:
Beh zdravia – 10 000 m – muži („A“ do 39 rokov vrátane, „B“ 40 – 49 rokov, „C“ 50 – 59 rokov, „D“ nad 60 rokov vrátane)
Beh zdravia – 10 000 m – ženy („E“ do 34 rokov vrátane, „F“ 35 – 49 rokov, „G“ nad 50 rokov vrátane)
Beh zdravia – HOBBY – 5 000 m – muži bez vekových kategórií „HOBBY_M“
Beh zdravia – HOBBY – 5 000 m – ženy bez vekových kategórií „HOBBY_Ž“
U štartujúcich mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu. (súbor na stiahnutie –
„Informovaný súhlas rodiča“ – stiahnuť, vyplniť, vytlačiť, podpísať, priniesť!)

Účasť na pretekoch:
Účastníci pretekajú na vlastnú zodpovednosť.

Registrácia a prezentácia bežcov pre „Beh zdravia“:
Na prízemí Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach od 1330 do 1530.
(Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, GPS: 48°51’42.15″S; 18°51’36.80″V)

Pre urýchlenie registrácie a následnej prezentácie prosíme bežcov, aby sa na „Beh zdravia“ registrovali pomocou elektronického formulára, ktorý je prístupný na internetovej stránke www.turciansketeplice.sk; sekcia „Šport“ – „Beh zdravia“. Týmto formulárom získame základné údaje o bežcoch, ktoré potom už nebudú musieť vypĺňať pri rozdeľovaní do kategórií a prideľovaní štartových čísel. Elektronická registrácia bude možná do 25. apríla 2017. Ak účastník na registráciu nevyužije elektronický formulár, môže sa zaregistrovať osobne pred štartom behu.

Štartovné – len v disciplíne „Beh zdravia“:

  • 5,- € / jednotlivec v termíne do 25. apríla 2017 – zaplatiť prevodom na účet v Štátnej pokladnici, č. účtu SK45 8180 0000 0070 0044 6688; BIC: SPSRSKBA; variabilný symbol: 3004; do správy pre prijímateľa uviesť: vaše meno a priezvisko, resp. mená a priezviská, ak platíte štartovné za viacerých bežcov. Ku prezentácii si prineste aj doklad preukazujúci tento prevod – výpis z účtu. Pre istotu.
  • 7,- € / jednotlivec po 25. apríli 2017, v hotovosti v deň konania pretekov pri registrácii 2,- € / jednotlivec pre bežcov s trvalým pobytom na území mesta Turčianskych Teplíc Bežci nad 70 rokov (narodení do roku 1947 vrátane) sú oslobodení od štartovného.

Začiatky disciplín:
Beh Tepličanov – 14:30
Beh detí – 15:00
Beh zdravia – 16:00 (spoločný štart 5 aj 10 km)

Ceny: Organizátori odovzdajú ceny prvým trom v každej kategórii. Prvých 300 registrovaných účastníkov, ktorí budú mať uhradené štartovné, dostane darček od mesta Turčianske Teplice.

Igor Hus – predseda organizačného výboru
Ján Vladár – hlavný rozhodca

ZDROJ: Web stránka mesta Turčianske Teplice

Komentáre