Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo výstavu „Štyri živly“

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom „Štyri živly“.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 27. júna 2017 o 17.00 h v klubových  priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na výstave sa prezentovali svojimi prácami žiaci výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy M. Haľamovej v Martine pod vedením Mgr. Vlasty Števkovej a Mgr. Ivany Janotíkovej.

Pani učiteľky vytvorili celoročnou prácou mladých výtvarníkov a tvorcov pestrú záverečnú výstavu obohatenú o plošné a priestorové výtvarné práce v podobe malieb, kresieb, grafiky, keramických výrobkov modelovaných z hliny či drôtených výrobkov.  V úvodnom programe vernisáže sa žiaci hudobného odboru predstavili speváckym vystúpením a hrou na klavíri.

Výstavu môže verejnosť navštíviť od 28. júna 2017 do 8. augusta 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Libuše Poloncová
manažér pre detské divadlo a výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
pajurkova.tks@gmail.com
0917 494 708

Komentáre