Turčianske kultúrne stredisko: Detské divadelné improvizácie

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 6. októbra 2018 v priestoroch Živeny v Martine Detské divadelné improvizácie. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin.

Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu. Na v poradí druhom workshope sa pomocou hier a cvičení nadšenci improvizácie učili pod vedením lektora Mgr. art. Juraja Benčíka pohotovým reakciám na rôzne vnemy, pričom trénovali aj situácie, pri ktorých sú pripravení o niektorý zo svojich zmyslov.

Záverečné tvorivé stretnutie v rámci Detských divadelných improvizácií sa uskutoční 20. októbra 2018 a prinesie nové poznatky, zrekapitulovanie toho, čo sa účastníci naučili a v príjemnej atmosfére si spolu zaimprovizujeme.

Rebeka Mikušová
Manažér pre ZUČ: neprofesionálne divadlo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; mikusova.tks@gmail.com
043/ 4132394

Komentáre