Turčianske javisko 2017

Kultúra, Najnovšie správy, Správy z regiónu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 20. – 22. apríla 2017 krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladýchTurčianske javisko 2017. Na prehliadku postúpilo 7 ochotníckych divadelných súborov z regiónov Turiec, Liptov, Orava, Kysuce a Žilina, z ktorých 4 budú súťažiť v kategórii amatérskeho divadla dospelých a 3 v kategórii amatérskeho divadla mladých. Spoluorganizátormi súťaže sú: Slovenské komorné divadlo v Martine a Mestská scéna Martin. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Počas troch súťažných dní sa predstavia: Námestovský ochotnícky súbor, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Ružomberské neprofesionálne divadlo Rosa Thea, VOD-a Martin, Shadow of music pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice, Vaša Banda Žilina a Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter . V rámci sprievodného programu sa uskutočnia pre prihlásených účastníkov z radov súťažiacich ochotníckych hercov tvorivé divadelné dielne na pôde Mestskej scény Martin.

Odborná porota, ktorá bude hodnotiť jednotlivé súťažné predstavenia a viesť rozborové semináre s účastníkmi prehliadky bude pracovať v zložení: Mgr. art. Maroš Krajčovič, Mgr. art. Matej Moško, PhD. a Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský.

Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2017, ktorá bude v Liptovskom Mikuláši a v kategórii mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM, ktorá sa bude konať v Tisovci.

Prehliadka sa uskutoční v Štúdiu SKD Martin a je prístupná aj širokej verejnosti. Všetkých srdečne pozývame!

Turčianske javisko 2017 - prehliadka amatérskeho divadla

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór a divadlo dospelých
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
palovcikova.zathurecka@gmail.com
0917 494 708

ZDROJ: ŽSK

Komentáre