Turčianske divadelné dni 2019

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V dňoch 17. a 18. marca 2019 sa v Kultúrnom dome Belá-Dulice uskutoční XXVII. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých.

Víťazi postupujú na krajské kolo Turčianske javisko a najlepší až na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš a divadlo mladých FEDIM. Vyhlasovateľom regionálneho a krajského kola je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Uzávierka na krajskú divadelnú súťaž Turčianske javisko je 27. marec 2019, súťaž sa uskutoční v dňoch 4. – 6. apríla 2019 v priestoroch Slovenského komorného divadla a Turčianskej galérie.

Propozície

Kontakt a informácie:
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, mobil: 0904 510899, tel.: 043/ 4132394, kl.15, e-mail: divadlo@tks.sk

Turčianske divadelné dni

Komentáre