FOTO: Turčianske divadelné dni 2018 poznajú víťazov

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 16. – 17. marca 2018  v Kultúrnom dome v Belej-Duliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2018.  Spoluorganizátorom podujatia bola Obec Belá-Dulice.

Do súťaže Turčianske divadelné dni 2018 sa prihlásili v kategórii dospelých DS „Za Váhom“ Lipovec a DS VOD-a z Vrútok. V kategórii mladých súťažili DDS Kamarát z Martina (skupiny Žubrienky, Pyrane a Čučoriedky) a Tanečné divadlo Shadow of music, ktoré pracuje pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., Mgr. art. Martina Mašlárová a Martin Zachar udelila nasledovné ocenenia:

Neprofesionálne divadlo dospelých:

Zlaté pásmo – neudelené
Strieborné pásmo – DS „Za Váhom“ Lipovec – inscenácia Pitbull / Pustite psov! / – réžia Peter Kašík
Bronzové pásmo – DS VOD-a Vrútky – inscenácia Antigona v New Yorku – réžia Dana Rusnáková

Neprofesionálne divadlo mladých:

Zlaté pásmo:

1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže:
DDS Kamarát Martin – Čučoriedky – inscenácia Dámska šatňa – réžia Eva Benčíková

2. miesto s návrhom na postup do krajského kola súťaže:
TD Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice – inscenácia Na počiatku… – réžia Monika Kajanová

3. miesto: DDS Kamarát Martin – Žubrienky a Pyrane – inscenácia Koralína a jej trinásta komnata – réžia Branislav Benčík

Špeciálne ocenenia:

Dievčenský herecký výkon: Rebeka Démuthová – za postavu Koralíny v inscenácii Koralína a jej trinásta komnata
Chlapčenský herecký výkon: Jakub Veloch – za postavu Principála v inscenácii Koralína a jej trinásta komnata
Kolektívny výkon: TD Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice za inscenáciu Na počiatku…

Postupujúce divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 21. apríla 2018 v Slovenskom komornom divadle v Martine.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór a ochotnícke divadlo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
palovcikova.zathurecka@gmail.com
0917 494 708

Komentáre