Turčianske divadelné dni 2017

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 17. marca 2017  regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske divadelné dni 2017.  Súťaž v tomto roku prebehla ambulantnou formou, čo znamená, že porota navštívila súťažiace divadelné súbory na ich domovskej pôde.

Do súťaže Turčianske divadelné dni 2017 sa zapojili za okres Martin v kategórii amatérskeho divadla dospelých: DS VOD-a Martin a za okres Turčianske Teplice v kategórii divadla mladých: Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice a Literárno-dramatický odbor pri ZUŠ Turčianske Teplice.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Martina Mašlárová, Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. rozhodla nasledovne:

Kategória – amatérske divadlo dospelých okres Martin:
Postup do krajského kola súťaže:
VOD-a Martin – inscenácia Ťapákovci – réžia Dana Rusnáková

Kategória – divadlo mladých okres Turčianske Teplice:
Postup do krajského kola súťaže:
Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice – inscenácia Purgatorium – réžia Monika Kajanová

Postupujúce ochotnícke divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 2017 v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, manažér pre ZUČ: folklór a amatérske divadlo dospelých

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
palovcikova.zathurecka@gmail.com
0917 494 708

ZDROJ: Žilinský samosprávny kraj

Komentáre