Turčianska galéria Martin: Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19.storočia

Dňa 26. júna 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční otvorenie výstavy Reštaurovanie grafiky zo 17.-19. storočia.

Turčianska galéria v Martine získala v minulom roku finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekt reštaurovania umeleckých diel. Z pridelených finančných prostriedkov sa podarilo zreštaurovať 20 vzácnych grafík zo 17. až 19. storočia. Vzácne diela zreštaurovala skúsená reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, ktorá už v minulosti s Turčianskou galériou úspešne spolupracovala na reštaurovaní diel Mikuláša Galandu.

Turčianska galéria ponúka návštevníkom možnosť vidieť všetky novozreštaurované diela na výstave s názvom Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19. storočia, ktorá bude sprístupnená dňa 25. 6. 2018 v budove Turčianskej galérie. Návštevníci tak budú môcť na vlastné oči uvidieť precíznu a náročnú reštaurátorskú prácu Jarmily Tarajčákovej. Podľa fotografií si budú môcť porovnať ako vyzerali poškodené diela pred a po reštaurátorskom zákroku. Bližšie sa oboznámia s tým, ako tento zaujímavý proces prebiehal.

Reštaurovanie vzácnych starých grafík podporil z verejných zdrojov Fond na podpor.

Turčianska galéria Martin: Reštaurovanie grafiky zo 17. – 19.storočia

ZDROJ: Turčianska galéria Martin

Komentáre