Skanzen je srdcovkou nejedného Martinčana. Niekto však musel riadiť jeho výstavbu po odbornej, organizačnej, technickej a pravdaže aj personálnej stránke. Po svojom predchodcovi – PhDr. Štefanovi Mruškovičovi, CSc. – bol takouto osobou práve Dr. Igor Krištek. Zdroj : www.resorttatry.sk a autorský popis.

Skanzen je srdcovkou nejedného Martinčana. Niekto však musel riadiť jeho výstavbu po odbornej, organizačnej, technickej a pravdaže aj personálnej stránke. Po svojom predchodcovi – PhDr. Štefanovi Mruškovičovi, CSc. – bol takouto osobou práve Dr. Igor Krištek. Zdroj : www.resorttatry.sk a autorský popis.

Skanzen je srdcovkou nejedného Martinčana. Niekto však musel riadiť jeho výstavbu po odbornej, organizačnej, technickej a pravdaže aj personálnej stránke. Po svojom predchodcovi – PhDr. Štefanovi Mruškovičovi, CSc. – bol takouto osobou práve Dr. Igor Krištek. Zdroj : www.resorttatry.sk a autorský popis.

Komentáre