Tramping a trampské piesne regiónu Turiec

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Dňa 26.októbra 2017 bude v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku otvorená výstava Tramping a trampské piesne regiónu Turiec, na ktorej príprave sa spolu s múzeom podieľali Trampské združenie SEVERKA a Turčiansky trampský dejepisný spolok PADVA.

Inštalované dobové fotografie, artefakty a hudobné nahrávky ponúkajú pohľad do histórie trampského hnutia v regióne Turiec a tiež jeho pôvodnej hudobnej tvorby, zachovanej vo forme samizdatových spevníkov či dobových nahrávok.

Tramping a trampské piesne regiónu Turiec

ZDROJ: Mgr. Elena Bercíková-Zahradníková, www.snm.sk, www.snm-em.sk

Komentáre