Tradičné jarné upratovanie v Martine úspešne odštartovalo

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Tak ako po minulé roky budú v rámci očisty po zime dočistené komunikácie a chodníky, Martinčania sa budú môcť zbaviť odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch a, samozrejme, očista sa bude týkať aj oddychových zón v jednotlivých mestských častiach.

Jar v Martine je nerozlučne spätá nielen s príjemnejšími teplotami, slnečnými dňami a blížiacou sa Veľkou nocou, ale takisto s tradičnou jarnou očistou celého mesta po zimnom období. Výnimkou nie je ani rok 2017. Mesto Martin pre svojich obyvateľov zabezpečuje už niekoľko rokov v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra, s. r .o. nadštandardné služby a snaží hľadať inovatívne riešenia v odpadovom hospodárstve. „Očisty mesta sa za niekoľko rokov stali nerozlučnou súčasťou jarného obdobia, pretože významne prispievajú k zlepšovaniu kvality života Martinčanov a takisto napomáhajú k zlepšeniu stavu životného prostredia v meste. Samozrejme, tak ako v každej oblasti aj v odpadovom hospodárstve sa neustále snažíme zlepšovať a ísť naďalej slovenským samosprávam príkladom, a preto tento rok opäť začíname v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra, s. r. o. s novými typmi zberov,“ zhodnotil primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Jarná očista v Martine bude prebiehať viacerými spôsobmi. Už v polovici týždňa v mestskej časti Stred začalo dočisťovanie komunikácií od zvyškov posypového materiálu, ktorý sa nahromadil cez zimu a z nespevnených plôch sú strojovo odstraňované nečistoty. Strojová očista bude na základe zmluvy so spoločnosťou Brantner Fatra, s. r. o. prebiehať postupne vo všetkých mestských častiach.

Samozrejme, po celom meste budú opäť rozmiestnené aj veľkokapacitné kontajnery, pričom ako prvé budú umiestnené v mestskej časti Košúty. Kontajnery sa budú umiestňovať vždy v piatok po 13.00 hod na presne určené miesta v jednotlivých mestských častiach. Ich stiahnutie a dočistenie stanovísk bude vykonané vždy v pondelok. Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájde na internetovej stránke mesta ako aj spoločnosti Brantner Fatra, s. r. o.. Do kontajnerov je možné uložiť objemný komunálny odpad ako nábytok – skrine, sedačky a pod. Naopak do kontajnerov nepatrí odpad s obsahom škodlivín (elektroodpad z domácnosti / práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče), telekomunikačné zariadenia (osobné počítače, tlačiarne), spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače), svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky) kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, či pneumatiky. Tieto komodity je však možné odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra, s. r. o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

Rok 2017 však so sebou prináša aj novinky týkajúce sa odpadového hospodárstva. Už počas najbližších týždňov spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o. začne so zberom bioodpadu a dreva z rodinných domov. Bližšie informácie spolu s harmonogramom zberov budú zverejnené už v najbližších dňoch na webovej stránke mesta Martin.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre