TFL: Discipinárna komisia udelila tresty

Šport, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V zápase 7. kola TFL FbK Turany – Bernoláčik rozhodcovia udelili až tri červené karty. Prečítajte si rozhodnutie Discipinárnej komisie.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie:

Hráč Milan Sálus (Bernoláčik) – sa zapojil do šarvátky a päsťou udrel do tváre hráča súpera Patrika Beňa.

616 Vylúčenie do konca zápasu 3 – Vylúčenie do konca zápasu 3 vedie k zákazu účasti na nasledujúcom zápase v rovnakej súťaži a ďalej k potrestaniu, ktoré určí disciplinárny orgán. Disciplinárna komisia udelila hráčovi Milanovi Sálusovi trest STOP na 8 súťažných zápasov.

Hráč Patrik Beňo (FbK Turany)– sa zapojil do šarvátky pričom odsotil hráča súpera bez použitia úderov a kopov.

614 Vylúčenie do konca zápasu 2 – Vylúčenie do konca zápasu 2 znemožní zúčastniť sa nasledujúceho zápasu rovnakej súťaže.

Ak sa hráč alebo člen realizačného tímu zúčastní šarvátky. (909) Šarvátka znamená miernejšiu formu bitky, bez úderov alebo kopancov, pri ktorej zúčastnení hráči rešpektovali snahu oddeliť ich od seba.

Hráč Lukáš Sitár (FbK Turany) – nevhodným a urážlivým spôsobom protestoval proti výrokom rozhodcov.

612 Vylúčenie do konca zápasu 1 – Vylúčenie do konca zápasu 1 vedie k postihu do konca zápasu a nemá žiadne ďalšie následky.

Ak sa hráč previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým správaním. (925) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 2-minútové vylúčenie + 10-minútový osobný trest, ale po ňom musí nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu.

ZDROJ: -členovia DK-

Komentáre