Tetrov hlucháň a tetrov hoľniak sú v Malej Fatre ohrozenými druhmi vtákov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Tetrov hlucháň a tetrov hoľniak patria medzi najviac ohrozené druhy vtákov na území chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) v Národnom parku (NP) Malá Fatra. Podľa vedúceho strážnej služby Správy NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne Tomáša Flajsa ich populácia dlhodobo klesá.

„Dôvodom je znižujúce sa vhodné životné prostredie, ako sú staré lesy. Tlak lesohospodárskych aktivít práve na takéto vhodné biotopy je obrovský. Žiaľ, v NP Malá Fatra máme vyše dvoch tretín pozemkov v súkromnom vlastníctve,“ povedal Flajs.

Upozornil, že v období tokania nebol v najlepšej lokalite v Malej Fatre ani jeden kohút tetrova hlucháňa. „Po minulé roky boli v Malej Fatre desiatky tokanísk tetrova hlucháňa, v súčasnej dobe evidujeme iba tri. Všetko je následkom znižujúceho sa množstva vhodného prostredia pre tento druh,“ zdôraznil Flajs.

CHVÚ Malá Fatra vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR v januári 2011 a jeho rozloha je 66.228 hektárov. „Vyhláška má v sebe 26 druhov vtákov. Sú to vtáčie druhy, ktoré sú prioritne viazané na určité biotopy. Samotná Malá Fatra je na biotopy veľmi pestrá a práve niektoré druhy sú viazané na určité vlastnosti toho prostredia. CHVÚ tvorí krivánska časť – národný park a lúčanská – Martinské hole. Skĺbiť ochranu prírody priamo s ochranou v teréne je veľmi ťažké. Najlepšie by bolo, keby tieto územia boli vykúpené vo vlastníctve štátu a štát by určoval, čo sa môže robiť,“ podotkol vedúci strážnej služby Správy NP Malá Fatra.

Za veľký pokrok označil program záchrany tetrova hlucháňa z dielne ministerstva životného prostredia. „Ochranárska obec sa dohodla s lesníckou a bude vyhlásených niekoľko tisíc hektárov práve na zvýšenie ochrany. Z našej strany, čo sa týka ochranných opatrení, ide o zvýšenú kontrolu. Lebo stále sa vie napríklad o pytliactve. Ale aj pohyb bežných turistov či voľné lyžovanie v teréne nie je vhodné. Najmä pri zimujúcich jedincoch, lebo každý gram tuku, ktorý zbytočne minú, môže pre nich znamenať, že sa jari nedožijú,“ dodal vedúci strážnej služby Správy NP Malá Fatra.

Pripomenul, že od 15. marca do 15. júna sú v Malej Fatre uzavreté tri turistické chodníky. „Jeden je v oblasti Veľkého Rozsutca, teda Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce. Druhý je dolina Obšivanky a tretí je z turistickej chaty Vendovka v sučianskej doline na Malý Kriváň, práve pre tokanisko tetrova hoľniaka. Vieme ale zo skúseností, že turisti to absolútne ignorujú. Budú sa tam robiť akcie, s tým, že človek, ktorý to nerešpektuje, dostane pokutu,“ uzavrel Flajs.

ZDROJ: TASR, foto: Nahuby.sk

Komentáre