TESCO: Prebieha 4. edícia grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco a partnerom programu Nadáciou Pontis už od roku 2016 podporuje iniciatívy a komunitné projekty prostredníctvom grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na celom území  Slovenska. Počas troch predchádzajúcich edícií bolo spolu podporených 231 unikátnych projektov celkovou sumou  300 000 eur, za ktoré hlasovali zákazníci v obchodoch Tesco po celom Slovensku.

Cieľom programu bude tento rok ešte výraznejšia podpora ďalších miestnych iniciatív, ktoré sú prospešné pre lokálne komunity, zlepšujú susedstvá a skrášľujú okolie. Spoločnosť Tesco sa rozhodla tento rok podporiť až trojnásobný počet prihlásených projektov!

Tento rok úspešne spúšťame program s uvedením veľkej novinky, ktorou je navýšenie celkovej sumy z doterajších 100 000 eur na 170 000 eur, čím podporíme až trojnásobný počet projektov. Rozhodli sme sa totiž finančne odmeniť nielen víťazné projekty, ale aj zvyšné dve organizácie, za ktoré môžu zákazníci hlasovať v jednotlivých obchodoch. Grant tak získa namiesto 77 organizácií až 231, pričom organizácia s najväčším počtom hlasom, tak ako po minulé edície, vyhrá  sumu 1300 eur. V poradí druhá organizácia bude po novom podporená sumou 600 eur a tretia získa 300 eur na podporu svojich lokálnych aktivít,“ vysvetlila manažérka komunikácie Lucia Poláčeková.

V roku 2017 odovzdali v dvoch realizovaných edíciách programu slovenskí zákazníci vyše 7,4 milióna hlasov. Z toho vyplýva, že pre zákazníkov spoločnosti Tesco je podpora lokálnych iniciatív veľmi dôležitá. „Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli celkovú sumu navýšiť  o 70 000 eur, a tak podporiť ešte viac skvelých projektov, ktorými  pomáhame zlepšovať  naše prostredie či zrealizovať rôzne aktivity, pre deti aj dospelých, environmentálne a vzdelávacie projekty, športové aktivity, pomôcť útulkom pre zvieratá, či  sa spolupodieľať na rekonštrukciách miestnych pamiatok,“ zhodnotila L. Poláčeková.

Novinkou je tiež zjednodušenie prihlasovania projektov prostredníctvom stránky  tesco.sk/pomahame/, a to od 19. februára do 29. marca 2018. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie budú v každom zo 77 regiónov vybrané tri organizácie, ktoré postúpia do hlasovacej fázy, v ktorej o výške finančnej podpory rozhodnú hlasovaním zákazníci od 7. mája do 6. júna 2018 vo všetkých predajniach Tesco na Slovensku. Mená víťazov budú vyhlásené v druhej polovici júna.

Viac informácií a víťazov z predchádzajúcich edícií nájdete na webovej stránke projektu tesco.sk/pomahame/

ZDROJ: Tesco

Komentáre