Ten, ktorému vďačíme za poznatky o dejinách Turca

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Tak to už na svete jednoducho býva. Niekto je verejne známy, mediálne populárny a pri stretnutí s ním sa nám podlamujú kolená, hoci reálne za sebou nezanechal žiadnu významnú stopu. A naopak, sú takí, ktorí pre ľudstvo spravili veľmi veľa, ich odkaz je nesmierne vzácny a napriek tomu ich nepoznáme, ich mená nám vôbec nič nehovoria, s ničím sa nám nespájajú.

Na presne takú osobnosť Turca, o ktorej vie len málokto (či dnes už skôr nikto) a predsa si našu pozornosť a úctu zaslúži, sme si dnes (a nie náhodou) posvietili. Ján Štefan Šikura.

Na významného historika a pedagóga sme si nespomenuli len tak náhodou. O pár dní, 28. decembra 2018, si totiž pripomenieme 120. výročie narodenia tohto mimoriadne významného Turčana. J.Š. Šikura sa narodil v roku 1898 v Mošovciach, matke Alžbete, rod. Košíkovej. Zomrel v roku 1945 v Martine, kde je aj pochovaný na Národnom cintoríne. Počas svojho života sa tento mošovský rodák stal žiakom známeho Petra Pavla Zgútha, neskôr doktorom filozofie a v neposlednom rade kustódom numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea.

Avšak to, čím sa Šikura zapísal do dejín a čím výrazne prospel všetkým Slovákom (nielen nám Turčanom), bol jeho intenzívny výskum histórie jeho milovaného Turca. Šikurovou najvýznamnejšou prácou, z ktorej čerpajú historici dodnes, sa stali Miestopisné dejiny Turca. Vyšli len rok pred jeho smrťou, konkrétne v čase, keď bol väznený ako účastník protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. A hoci sa mu podarilo ujsť, krátko nato zomrel na následky ťažkej choroby.

Ako spomína Jozef Tatár vo svojej Štvrtej knihe o Mošovciach, Šikura bol mimoriadne uzavretý a hĺbavý typ. Rád sa prechádzal Gaderskou a Blatnickou dolinou, hoci jeho kroky prešli kompletne celú Malú aj Veľkú Fatru. Už fakt, že pochádzal z národne orientovanej rodiny, ho predurčil k štúdiu dejín svojej rodnej kotliny. Ak si historici, profesori, ale aj bežní ľudia niekoho vybrali ako sprievod turčianskymi kaštieľmi či kúriami, tak práve Jána Š. Šikuru.

Ak ste teda, milí Turčania, doposiaľ netušili, po kom je to vlastne pomenovaná Ulica J.Š. Šikuru v Priekope, snáď sme vám aspoň trošku rozšírili obzory a povedomie o našich významných spolurodákoch, ktorým veru máme byť za čo vďační.

Ten, ktorému vďačíme za poznatky o dejinách Turca Ten, ktorému vďačíme za poznatky o dejinách Turca

ZDROJ: Ivana Riljaková, Jozef Tatár (Štvrtá kniha o Mošovciach, 2010), foto: LA SNK Martin, sign. 1196/83

Komentáre