TV Severka ukončila spoluprácu s televíziou Turiec, podľa Thomku spoluprácu ukončila druhá strana

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Poslancom mestského zastupiteľstva v Martine prišiel počas týždňa e-mail od majiteľa TV Severka Borisa Rizmana, kde majiteľ  tvrdí, že ukončil spoluprácu s televíziou Turiec (TVT). Ako dôvod uviedol neuzavretie dohody s televíziou.

„Niekoľko mesiacov sme odoberali a vysielali spravodajstvo vyrábané TVT bezodplatne. Po celé toto obdobie sme sa snažili uzavrieť zmysluplnú dohodu o spolupráci. Nepodarilo sa. Predstavitelia mesta a televízie nám odkázali, že nemajú finančné prostriedky na vysielanie správ pre divákov mesta Martin prostredníctvom uvádzaných kanálov,“ píše v elektronickej pošte smerovanej poslancom MsZ v Martine Rizman.

Ako pre Turčania.sk uviedol poslanec a konateľ TV Turiec Stanislav Thomka, nie je pravda, že televízia Severka ukončila odber. Tvrdí, že od konca mesiaca september prestala TVT dodávať autorský materiál pre TV Severka. „Vyzvali sme pána Rizmana na dohodu za jasne stanovených podmienok, na ktorú nám však neodpovedal, ale namiesto toho rozposlal e-mail s nepravdivými informáciami,“ pokračoval Thomka. Ako ďalej uviedol, v minulosti sa stretol s Rizmanom a džentlmensky sa dohodli, že spravodajské príspevky TVT sa budú posielať do TV Severka. Tá ich bude uverejňovať vo svojom spravodajskom bloku, nakoľko mali predstavitelia TVT za to, aby sa správy dostali čo najviac k ľudom z regiónu Turiec. „Potom prišla výzva od pána Rizmana, že mu máme platiť 2.880 eur mesačne za to, že naše spravodajské príspevky budú odvysielané v jeho televízii. Iná televízia, s ktorou máme dohodu, bola ochotná za naše spravodajské príspevky, ktoré využili vo svojom vysielaní, zaplatiť nám. Pána Rizmana som vyzval na dohodu, že my mu budeme našimi správami vypĺňať jeho spravodajstvo a on ho bude uverejňovať nezostrihané. Prekážalo nám totiž, že ich strihal a upravoval. Peňažné plnenie malo byť nulové. Na tieto podmienky dodnes nereagoval,“ pokračoval Thomka.

Rizman v rozposlanom e-maile ďalej uvádza: „Toto zdôvodnenie je nepochopiteľné, keďže má TV Turiec mesačný rozpočet vo výške viac ako 13.000 eur. Osobne prevádzkujem dve regionálne televízie a v obore som viac ako 20 rokov. Viem, aké sú možné prevádzkové náklady na mestskú televíziu. 13.000 eur je viac ako štedrá dotácia. TV Turiec vysiela prostredníctvom rozvodov Martico, pričom ani podľa vyjadrenia konateľa neuvažuje o rozšírení pokrytia signálom. V skutočnosti to znamená, že veľká časť obyvateľov mesta Martin nikdy nebude mať prístup k vysielanému obsahu televízie Turiec. Ako človeku, pôsobiacemu v tejto oblasti dlhé obdobie, je mi ľúto, že odborne pripravené spravodajstvo nevidia diváci, ktorí si túto službu prostredníctvom miestnych daní platia.“

Krajská TV Severka pokrýva celé územie Žilinského kraja. V meste Martin vysiela prostredníctvom káblových rozvodov Martico, Gaya, DSI Data, SWAN, Magio a disponuje aj digitálnym vysielaním formou DVB-T na kanáli 41.

Podľa Thomku, nový web televízie (od apríla 2017) len za posledný polrok zaregistroval približne 126 000 zobrazení stránky. Zároveň je prispôsobiteľný všetkým moderným zariadeniam od počítačov, cez tablety až po mobilné telefóny s rôznymi operačnými systémami. Od existencie na YouTube (od januára 2017) televízia zaregistrovala cez 107 000 vzhliadnutí svojich videí a čísla každým dňom narastajú.

Aktuálne, okrem internetového vysielania, bude televíziu možno sledovať v Antiku, Mágiu a aj Gayi, s najväčšou pravdepodobnosťou do konca roku„, povedal na záver konateľ televízie.

Komentáre