Nadácia Volkswagen Slovakia: Technika bližšie k žiakom

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia ponúkli žiakom na ZŠ Ul.P.Mudroňa projekt Technika bližšie k žiakom.

Predmet Technika bol v základných školách v minulosti dôležitý z hľadiska rozvíjania manuálnej zručnosti, priestorovej predstavivosti a základnej teoretickej prípravy žiakov. Žiaci na hodinách techniky pracovali s papierom, textilom, prírodnými materiálmi, plastom, drevom a nakoniec aj s kovmi. Školské dielne boli pomerne dobre vybavené strojovo, materiálovo aj personálne. Školy mali drevodielňu, kovodielňu aj prípravňu materiálu. Neskôr, v súvislosti s početnými reformami v školstve, sa dostal tento vyučovací predmet do úzadia. Rušili sa priestory aj ich vybavenie.

V súčasnosti sa znovu kladie dôraz na technické vzdelávanie mladých ľudí. Zavádza sa duálny systém, ktorý tu bol aj v minulosti, len sa tak nevolal. Zvyšuje sa aj hodinová dotácia na vyučovanie predmetu technika. Školy opäť budujú školské dielne. Ich vybavenie je však finančne náročné a bez pomoci štátu alebo tretieho sektora by ho nebolo možné zabezpečiť.

Mudroňka nechce zostať v úzadí, preto vypracovali projekt, v ktorom boli úspešní. Zo získaných prostriedkov z Nadácie Volkswagen Slovakia a z vlastných zdrojov zakúpili stolárske hoblice (jednu novú a jednu už používanú), stolovú pílu pre učiteľa, náradie – ručné pílky, vŕtačky, vrtáky, pilníky, rašple, stolárske hoblíky, umývadlové sifóny, pákové batérie … a rôzny drevený aj kovový materiál. V spolupráci so Spojenou školou v Martine sa im podarilo zadovážiť 8 starších stolárskych hoblíc, ktoré sme zrenovovali. Pomocou tohto vybavenia sa žiaci učia základy opracovania materiálu – pílenie, brúsenie, hobľovanie, vŕtanie, spájanie, lepenie … Sifóny a batérie slúžia na nácvik spájania ich jednotlivých častí, správne použitie tesnení. Žiaci školy sa tiež zúčastnili na obvodnom kole technickej olympiády.

Pred dvomi rokmi na ZŠ Ul.P.Mudroňa vybudovali modernú cvičnú kuchyňu pre žiakov, v ktorej žiaci pripravujú jednoduché jedlá, ale získavajú aj poznatky z ekonomiky domácnosti.

V tomto trende chce škola pokračovať, aby boli žiaci teoreticky aj prakticky dobre pripravení a uplatnili sa aj v technických odvetviach.

Nadácia Volkswagen Slovakia: Technika bližšie k žiakom

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková

Komentáre