Tankodromu už odzvonilo

PR_TOP, Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

Rekonštrukcia takzvaného tankodromu sa pomaly dostáva do finále. K 12. novembru 2018 bude z 15 km cesty 14 km pokrytých finálnym asfaltom. Do konca novembra zostáva dorobiť už len jeden km. Na otázky k rekonštrukcii cesty I/65 nám odpovedal prednosta Okresného úradu Martin Marcel Maťovčík.

Prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík
Prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík

Ako hodnotíte práce na ceste I/65 počas celého obdobia jej rekonštrukcie?

Som rád, že počas môjho pôsobenia na Okresnom úrad sa podarilo túto investíciu do Martina priniesť, zrealizovať a v najbližších týždňoch ukončiť. Zúčastnil som sa množstva rokovaní a robil som všetko pre to, aby sme v Turci mali cestu, ktorú si po toľkých rokoch ľudia zaslúžia. Prípravne práce a preberanie celej stavby bol zdĺhavý proces. Veľmi sme dbali na to, aby sa práce rozložili tak, aby doprava do obcí a z obcí bola, čo najplynulejšia, najmä v oblastiach križovatiek, s ohľadom na prejazdnosť po tejto ceste počas prác. Musíme si uvedomiť, že nie je to len rekonštrukcia, ale je to kompletná stavba novej cesty. Trval som na tom, aby sa opätovne použil do lôžka cesty všetok pôvodný materiál, ktorý sa tu nachádzal. Uvedomujem si, že jednoduchšie by bolo postaviť novú cestu na zelenej lúke, ako realizovať rekonštrukciu existujúcej cesty vo veľmi zlom technickom stave bez celkového odstavenia premávky na dlhšiu dobu. Museli sme prihliadať na potreby obyvateľov celého Turca, aby sa ich práce na rekonštrukcii, čo najmenej dotkli. Bolo to náročné, ale ja verím, že to bolo správne rozhodnutie.

Práce prebiehali podľa plánu počas celej rekonštrukcie?

Je bežné, že počas rekonštrukcie veľkých stavieb sa vyskytnú aj nepredvídateľné veci. Jednou z nich bola kompletná rekonštrukcia mostu Karlová, kde je popod týmto mostom vedené vysokotlakové vodovodné potrubie. Tento most sa musel zbúrať, pretože vodovodné potrubie bolo v havarijnom stave. Práve táto situácia nám skomplikovala práce. Bolo nutné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu tejto rúry a vznikol nám časový sklz, s ktorým sme dopredu pri plánovaní rozsahu prác nerátali. Realizovali sa aj ďalšie prekládky inžinierskych sietí, ktoré sme museli robiť počas premávky. Dnes viem povedať, že most Karlová bude do konca novembra vo finálnej podobe a kompletne prejazdný. Príkladom je aj most Príbovce, ktorý je najväčší mostný objekt nachádzajúci na úseku rekonštruovanej cesty. Tento most sa kompletne nahrádza novým a nepočítali sme s tým, že lôžko pôvodného mostného objektu bude podmočené v takom rozsahu. Museli sme tam vykonávať aj práce, s ktorými sa pri rekonštrukcii nepočítalo. Avšak z najhoršie je za nami a finalizujeme práce na betónových konštrukciách. Môžem konštatovať, že most v Príbovciach bude dokončený do konca novembra.

Tankodromu už odzvonilo

Pán Maťovčík, aké sú v tejto dobe obmedzenia dopravy na rekonštruovanom úseku?

Jediným trvalým obmedzením dopravy je rekonštrukcia mostu pri Karlovej, ktorá bude do konca novembra ukončená. Ešte v priebehu dvoch týždňov budú dočasné semaforové obmedzenia napríklad aj v úseku od bývalého objektu Rybárska bašta z dôvodu pokladania druhej vrstvy asfaltu.

Bude cesta prejazdná počas najbližších víkendov?

Ak nám počasie dovolí, bude cesta počas posledných víkendov uzavretá, za účelom pokladania finálneho asfaltu. Uzávierka je nutná najmä z dôvodu kvality finálneho povrchu vozovky.

Aké práce ešte prebiehajú okrem kladenia asfaltu?

Na úsekoch, kde už je finálna vrstva asfaltu, dorábame zvodidlá a upravujeme krajnice cesty. V najbližších dňoch budeme robiť nástrek vodorovného značenia. Keďže termín ukončenia je koniec januára 2019, plánujeme v decembri a v januári vykonávať práce, ktoré by nám malo dovoliť aj horšie počasie, ako napríklad montáž zvislého dopravného značenia a finalizovanie protihlukových bariér.

Tankodromu už odzvonilo

Koľko kilometrov cesty je k dnešnému dňu zrekonštruovanej?

K 12. novembru bude z 15 km cesty 14 km pokrytých finálnym asfaltom. Som nesmierne rád, že nám do konca novembra zostáva dorobiť už len jeden km.

Ako vnímate dôležitosť celej rekonštrukcie, pri ktorej ste od začiatku stál?

Som rád, že za účasti všetkých, ktorí sa podieľali na ceste, či už zhotoviteľ, dopravný inšpektorát, Slovenská správa ciest, Správa ciest VÚC, ale najmä v súčinnosti so starostami okolitých obcí môžeme dnes konštatovať , že panelke už odzvonilo. Je to významná vec pre Martin a celý Turiec. Mesto Martin bolo často doslova odrezané od okolia a nedalo sa z mesta vycestovať ani na Žilinu, kde nás trápi situácia pod Strečnom, ale ani na Turčianske Teplice. Táto situácia už bude minulosťou a cesta z Martina do Turčianskych Teplíc bude plynule prejazdná a najmä kvalitná.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre