Tankodrom: prečo sa po poklepaní základného kameňa stále nepracuje na rekonštrukcii cesty I/65?

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Tieto riadky píšem po návrate zo stretnutia starostov, prednostov okresných úradov a zástupcov firmy, ktorá má na starosti opravu nášho neslávneho „tankodromu”. Toto stretnutie bolo neoficiálne a všetky informácie, ktoré sme sa na ňom dozvedeli, sú predbežné a údajne iba hypotetické. Je zarážajúce, že takéto stretnutie prebehlo dva mesiace po slávnostnom poklepaní základného kameňa a po oficiálnom začiatku opravy cesty.

Boli sme požiadaní, aby sme o obsahu tohto stretnutia verejnosť neinformovali, pretože – ako nám bolo povedané – „nálada v spoločnosti je beztak zlá“.

Preto vás teda „nebudem informovať”, že na ceste medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami žiaden čulý stavebný ruch nevládne, hoci by sa to dalo čakať. To ste si však dozaista mnohí všimli aj bez toho. „Nemám vás informovať” ani o tom, že sa iba teraz robí výskum, akou technológiou sa vlastne bude oprava robiť. Hoci ubehlo už niekoľko mesiacov po ukončení verejného obstarávania. „Nemôžem vás informovať” ani o takej zarážajúcej skutočnosti, že neexistuje dopravný projekt, ktorý by riešil prípadné obchádzkové trasy. A čo ak sa na ceste stane dopravná nehoda? Nikto nevie. Samozrejme, nie je mi dovolené vás informovať ani o tom, že pôvodne nastavený harmonogram prác je neaktuálny a nikto vlastne nevie, aký je vlastne ten reálny. Áno, toto všetko dva mesiace po údajnom začiatku „prerábky“.

Čo mi však bolo dovolené – informovať vás o mojich pocitoch. Takže by som vám rada povedala toto: Veľmi sa hnevám, že rekonštrukcia cesty v katastrofálnom stave, ktorou už dlhé roky trpia obyvatelia Turca, je amatérsky nepripravená. Hnevá ma, že táto rekonštrukcia by nielenže mala trvať vyše 600 dní, ale dva mesiace po začiatku opráv sa takmer nič neurobilo. Naozaj ma znepokojujú tvrdenia, že „harmonogram prác bol nastavený tak, že sa začne začiatkom roka a stavba bola odovzdaná koncom mája a vlastne teraz ešte len preverujeme, akou technológiou ich budeme vykonávať“. Naozaj mám obavy, že termín opráv sa predĺži a rekonštrukcia sa nestihne dokončiť ani za tie dva roky. Skutočne ma zaráža fakt, že doposiaľ neexistujú plány na reorganizáciu dopravy pri prípadných nehodách. Cítim obrovskú bezohľadnosť a obávam sa, že niekto chce rekonštrukciu realizovať za plnej uzávery bez ohľadu na obyvateľov Turca. Nemala by som vás o tom informovať, pretože z tej zlej nálady budete mať potom zrejme ešte horšiu. Tak ako ja. Nemala by som tieto informácie zverejňovať, hoci rekonštrukcia je vo verejnom záujme, určená pre verejnosť, financovaná prostriedkami z verejných zdrojov a objednávateľom je verejná inštitúcia. Čiže vlastne sa to týka nás všetkých. Vás rovnako ako mňa. Tentokrát stĺpček neuzavriem svojim mottom, že všetko sa dá, keď sa chce. Skôr vás chcem všetkých pekne poprosiť, aby ste si pustili nejakú peknú pesničku na zlepšenie nálady. Potom nás budú možno viac informovať.

ZDROJ: Erika Cintulová, strarostka obce Kláštor pod Znievom

Vyjadrenie prednostu okresného úradu v Martine Marcela Maťovčíka pre Televíziu Turiec

Komentáre