V medzinárodnej klavírnej súťaži sa klavirista z Martina umiestnil ako druhý

V medzinárodnej klavírnej súťaži sa klavirista z Martina umiestnil ako druhý

Je mladý a talentovaný, získal rôzne ocenenia na prestížnych súťažiach. Zahral si už pred 300 ľuďmi a, aj keď pociťuje pred každým vystúpením trému, na masy ľudí v publiku si už zvykol, pretože hráva od malička. Má 14 rokov, je absolventom ZUŠ v Martine, do ktorej chodí už 9 rokov a ukončuje Základnú školu Pavla Mudroňa v Martine. Plánuje pokračovať […]

Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MČ Martin- Stred bol vypracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) návrh rozšírenia parkovacích plôch pri ZUŠ na Ul.P.Mudroňa a návrh príjazdovej a zásobovacej komunikácie ku školskej jedálni ZŠ. Parkovacie miesta sa navrhujú realizovať zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere. 1. etapa rieši príjazdovú komunikáciu […]