Chcete sa zúčastniť zimného monitoringu šeliem v Malej Fatre?

Chcete sa zúčastniť zimného monitoringu šeliem v Malej Fatre?

Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. Hlavný zimný monitoring sa realizuje v spolupráci s dobrovoľníkmi. V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Od roku 2016 sa začal realizovať každoročne, s cieľom urobiť z akcie systematicky opakujúce sa podujatie. V roku 2019 sa uskutoční v poradí už 4 ročník. Zimný monitoring […]